Oddlužení fyzické osoby

Jak na osobní bankrot? Pomůžeme vám zbavit se všech dluhů!

Oddlužení fyzických osob podle insolvenčního zákona

  • Zabráníme růstu dluhů a pomůžeme ochránit váš majetek
  • Jsme specialisté na oddlužení fyzických osob a OSVČ
  • Expresně vypracujeme insolvenční návrh do 48 hodin
  • Žádné skryté poplatky – dopředu vám řekneme kolik to stojí
  • Pomůžeme snížit vaše dluhy až o 70 % a zastavíme exekuce

Nezávazná žádost o oddlužení

Osobní bankrot – 4 hlavní podmínky

1. Schopnost splatit 30 % dluhů
Musíte být schopni do 5 let splatit alespoň 30 % svých peněžitých dluhů. Splacení je možné podle splátkového kalendáře, anebo prodejem nemovitého a movitého majetku. K vyhlášení insolvence je nutné mít zajištěn trvalý peněžitý příjem (mzda, rodičovský příspěvek, příjem z brigády apod.). Oddlužení je možné i bez stálého zaměstnaní.
2. Dluhy u minimálně 2 různých věřitelů
Jednou z podmínek osobního bankrotu je také nutnost dlužit minimálně dvě věřitelům – tedy mít dva, na sobě nezávislé, dluhy. Více dluhů u jedné společnosti nestačí, je nutné je mít u dvou různých subjektů. Pro účely osobního bankrotu se nicméně za dluhy považují také kreditní karty, čerpaný kontokorent nebo pokuta za jízdu bez jízdenky v MHD.
3. Dluhy po splatnosti min. 30 dní
Oddlužení se řídí insolvenčním zákonem, kde je definován pojem úpadek. Podle něj je pro vyhlášení osobního bankrotu nutné mít dluhy po splatnosti alespoň 30 dní. Pokud dluhy po splatnosti nemáte, ale domníváte se, že brzy nezvládnete splácet, nacházíte se v hrozícím úpadku a tehdy není nutné podmínku 30 dnů splňovat.
4. Doložení neschopnosti splácet dluhy
Závazky musí převyšovat finanční příjmy po odečtení všech běžných a životních nákladů.

Nezávazná žádost o oddlužení

Návrh insolvenčního řízení

Pro zahájení insolvenčního řízení je nutné profesionálně a důkladně vypracovat návrh a doložit poměrně velké množství dokumentů, týkajících se vzniku závazků, dále pracovní smlouvy, výplatní pásky a doklady o majetku. Výsledkem zahájení insolvenčního řízení je:

  • Zastavení splácení všech dluhů dlužníkem. Dlužník přitom má k dispozici všechny své peníze po celou dobu insolvenčního řízení až do rozhodnutí o povolení oddlužení.
  • Zastavení všech exekucí vůči dlužníkovi. Insolvence chrání dlužníka před exekutorem a zastavuje všechny již nařízené exekutorské dražby majetku. Exekutor rovněž nesmí odvést jakékoliv věci nebo obstavit bankovní účty.
  • Zastavení všech soudních řízení, jejichž cílem je zaplacení peněz dlužníkem věřiteli.

Žádost o oddlužení fyzické osoby