Úvěrová smlouva

Víte, co znamená „Úvěrová smlouva“?

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem, která obsahuje všechna práva a povinnosti smluvních stran.

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 3/2018

V únoru u nás hledalo půjčku nebo online pojištění celkem 199 029 klientů