Směnka – vzor ke stažení

Směnka vzor pro rok 2019 ke stažení ve formátu Word a PDF

Stáhněte si zdarma aktuální verzi směnky, kterou můžete snadno editovat (v případě potřeby) a ihned vytisknout, k dispozici je totiž verze pro Word i PDF.

Návod jak správně vyplnit směnku

Pamatujte, že nesprávné vyplnění směnky může mít za následek její neplatnost! Směnku tedy raději vyplňujte podle následujícího návodu a vyvarujete se tak možným nepříjemnostem při jejím uplatňování. Všechny zadávané údaje vyplňte podle skutečnosti, bez zkratek a osobní údaje kontrolujte oproti platnému dokladu.

Místo a datum vystavení směnky

např. V Praze dne 29. července 2014

Doplňte místo (název obce), kde bude dlužník směnku podepisovat. Měsíc napište raději slovně (ani číslený zápis ale není špatně). Žádné další dodatečné informace nepřipisujte (neuvádějte tedy žádné informace o času apod.)!

Částka

např. 58 000 Kč

Tato položka je asi jasná.

Částka slovně

např. osmapadesáttisíc korun českých

Částka vyjádřená slovně se píše dohromady (jako jedno slovo).

Datum splatnosti

např. 14. srpna 2014

Datum, kdy má dojít k vyplacení peněz dlužníkem. Měsíc pište raději slovně (např. srpen). Celý zápis pouze jako holý zápis data, nedoplňujte žádné další informace (např. čas).

Na řád (komu)

např. Jan Novotný, nar. 1. 1. 1980, bytem Praha, Václavské Náměstí 123, PSČ 110 00

Jméno a příjmení, celé datum narození (může být zastoupeno také rodným číslem) a celá adresa. Neuvádějte raději žádné zkrácené zápisy (“Nám.” apod.). Pole určuje, komu má být směnka vyplacena, obvykle tedy obsahuje údaje toho, kdo půjčuje peníze.

Splatno v (místo, kde bude splaceno)

např. Václavské Náměstí 123, PSČ 110 00, Praha

Místo, kde dojde ke splacení směnky. Adresa může být uvedena celá, ale stačí i pouhý název obce (např. “Plzeň”). Tento údaj není povinný, na platnost směnky nemá vliv (což platí zejména v případě, kdy se platí bankovním převodem).

Vystavitel směnky

např. Karel Novák, nar. 1. 5. 1965, bytem Plzeň, Zemánkova 6, PSČ 160 00

Vystavitelem směnky je osoba, která si půjčuje peníze na směnku (tedy dlužník). Údaje musí být kompletní, nezkrácené a zkontrolované vůči nějakému platnému dokladu.

Podpis vystavitele směnky

Pozor! Směnku podepisuje pouze vystavitel (tj. dlužník)!

Stáhnout vzor směnky zdarma

Upozornění: S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální. Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele. Podmínky použití