Bonita

Víte, co znamená „bonita“?

Vyjadřuje schopnost klienta dostát svým závazkům – schopnost včas a řádně splácet půjčku. Čím vyšší bonita je, tím nižší riziko daný klient představuje pro věřitele (banku, nebankovní společnost atd.). Zákazník s vysokou bonitou často dostane lepší nabídku a možnost vyšší půjčky, než zákazník s nízkou bonitou. Bonita jako taková je dána výší příjmu, věkem, vzděláním, rodinnou situací, povoláním atd.

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 8/2018

V červenci u nás hledalo půjčku nebo online pojištění celkem 390 209 klientů