Bonita

Víte, co znamená „bonita“?

Vyjadřuje schopnost klienta dostát svým závazkům – schopnost včas a řádně splácet půjčku. Čím vyšší bonita je, tím nižší riziko daný klient představuje pro věřitele (banku, nebankovní společnost atd.). Zákazník s vysokou bonitou často dostane lepší nabídku a možnost vyšší půjčky, než zákazník s nízkou bonitou. Bonita jako taková je dána výší příjmu, věkem, vzděláním, rodinnou situací, povoláním atd.

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 4/2019

V březnu u nás hledalo úvěr nebo online pojištění celkem 237 265 návštěvníků