Doba splatnosti

Víte, co znamená „doba splatnosti“?

Neboli „splatnost“, určuje časový úsek, za který musí být půjčka zcela splacena. Platí přímá úměra, že čím delší je splatnost, tím nižší je každá (týdenní, měsíční) splátka, zároveň ale roste částka, kterou je nutno zaplatit na úrocích.

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 8/2018

V červenci u nás hledalo půjčku nebo online pojištění celkem 390 209 klientů