Doba splatnosti

Víte, co znamená „doba splatnosti“?

Neboli „splatnost“, určuje časový úsek, za který musí být půjčka zcela splacena. Platí přímá úměra, že čím delší je splatnost, tím nižší je každá (týdenní, měsíční) splátka, zároveň ale roste částka, kterou je nutno zaplatit na úrocích.

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 11/2018

V říjnu u nás hledalo úvěr nebo online pojištění celkem 504 917 klientů