SOLUS

Víte, co znamená „sOLUS“?

Registr ve kterém se shromažďují údaje o občanech, kteří dlouhodobě neplní své smluvní závazky u členů tohoto sdružení. Mezi členy tohoto sdružení patří většina bank, nebankovních společností, spořitelen, mobilních operátorů a energetických firem. Do tohoto registru se může dostat každý, kdo opakovně splácí se zpožděním, anebo je ve zpoždění 2 a více po sobě jdoucích měsíčních splátek. Pokud dojde k uhrazení všech závazků, záznam by měl být z registru obratem vymazán (prakticky ale zůstává ještě několik let, proti čemuž se ale lze účinně bránit).

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 5/2019

V dubnu u nás hledalo úvěr nebo online pojištění celkem 275 501 návštěvníků