Zástava

Víte, co znamená „zástava“?

Věc (obvykle nemovitost), kterou dlužník ručí věřiteli za půjčené peníze. Smlouva o zástavním právu musí být písemná. Je-li zástavou nemovitá věc, která je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru. Není-li v katastru evidovaná, je nutný zápis do Rejstříku zástav. Pokud dlužník neplní své závazky, má věřitel právo dosáhnout naplnění své pohledávky z výtěžku po zpeněžení této zástavy (např. prodej dané nemovitosti).

Seznam pojmů

Oblíbené online půjčky – 4/2019

V březnu u nás hledalo úvěr nebo online pojištění celkem 237 265 návštěvníků