Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

AKTUALIZOVÁNO: ČMZRB: Podnikatelský úvěr COVID pro firmy zasažené koronavirem. Vše co potřebujete vědět

Publikováno 19. 3. 2020 v kategorii Novinky, Půjčky

V souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19) připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. projekt, který má usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Úvěr je určen podnikatelům jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

První vlna programu už je vyčerpána. Druhá fáze rozdělí dalších 5 miliard v programu COVID II.

Jaký úvěr je nabízen?

 • úvěr bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 000 Kč až 15 000 000 Kč
 • úvěr až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost úvěr až 24 měsíců
 • odklad splátek až 12 měsíců

Na co je možné použít získané finanční prostředky?

 • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • na pořízení a financování zásob
 • na další provozní výdaje

Jak podat žádost o bezúročný úvěr?

Nutné je vyplnit formulář v E-podatelně (Návod, jak žádat o úvěr COVID). Po odeslání žádosti dojde k jejímu zaevidování do systému, což zabere několik pracovních dní. Následně vám bude odesláno potvrzení o přijetí žádosti na uvedenou e-mailovou adresu a budete kontaktováni obchodním pracovníkem ČMZRB.

E-podatelna pro podávání žádostí na webu www.cmzrb.cz
Online žádost obsahuje celkem 6 kroků, které je nutné vyplnit

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak lze požádat o zvýhodněný úvěr COVID?
O úvěr lze požádat prostřednictvím Žádosti – excelovského formuláře, který bude ke stažení na webových stránkách zde. Žádost bude mít několik příloh, které jsou nezbytné k celkovému hodnocení žadatele a jeho záměru. Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna – využijte volbu „Podání pro neregistrované uživatele“.
Co si připravit a doložit?
Žadatel uvede základní informace o sobě, jako podnikateli, popíše záměr – účel požadovaného úvěru (na co bude primárně použit), a dále popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této újmy pak by měla vycházet požadovaná částka úvěru.
Jaký dokument bude třeba na doložení čerpání uvěru?
K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.
Kam bude úvěr čerpán?
Úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele.
Kdy bude úvěr čerpán?
Úvěr může být čerpán až po podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem.
Jaká bude skutečná výše úvěru?
Výše úvěru bude odpovídat potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti.
Lze použít prostředky z úvěru i k bezhotovostním platbám vůči třetím osobám?
Ano, doporučujeme tuto skutečnost zmínit již v žádosti o úvěr. Následně bude nutné vždy archivovat účetní doklady ke způsobilým výdajům, na které byl čerpán zvýhodněný úvěr pro případnou pozdější kontrolu.
Musí žadatel po zaplacení třetí straně dokladovat řádné použití vůči bance?
Žadatel musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. To znamená, že žadatel, který původně vyžadovat úvěr na pokrytí mzdových nákladů, musí být při případné kontrole schopen předložit např. výpis ze mzdového účetnictví.
Musí žadatel bance prokázat svoji bonitu?
Ano, žadatel předloží ekonomické informace o svém podnikání – finanční výkazy, případně ekonomickou predikci (dle konkrétních požadavků banky).
Musí být úvěr zajištěn?
Ano, úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele). K jednotlivým úvěrům bude přistupováno vždy individuálně.
Může žádat jakýkoliv podnikatel?
Ne, program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními podnikateli přesáhnout v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovenou mez. V případě, že hrozí, že jste například velkým řetězcem restaurací, či hotelů, doporučujeme tuto skutečnost diskutovat dopředu s obchodním místem ČMZRB.
Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s rizikovou zemí (na ty části, na které se nevztahují výjimky)
U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o
odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky, nebo mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Další otázky a odpovědi naleznete na stránkách ČMZRB.

Seznam aktualizací:

 • 21.3.2020 22:40

 • AKTUALIZOVÁNO: ČMZRB: Podnikatelský úvěr COVID pro firmy zasažené koronavirem. Vše co potřebujete vědět
 • Autor článku:
 • Publikováno: 19. 3. 2020
 • Kategorie: Novinky, Půjčky
 • Štítky:


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout