Slovník

Archiv článků v kategorii „ Slovník“

Akcie

Obchodovatelný cenný papír, který opravňuje majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisku se nazývá dividenda, o jejíž výši rozhoduje valná hromada akcionářů. Akcie se dělí na akcie na majitele a na akcie na jméno. Akcie na majitele se převádějí při koupi a […]

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr spadá do kategorie spotřebitelských úvěrů. Hlavní charakteristikou je automatická obnova (jakmile klient splatí dlužnou částku, může úvěr opětovně čerpat až do výše sjednaného úvěrového rámce a úvěrový vztah pokračuje se stejnými parametry). Můžeme ho tedy připodobnit ke kontokorentnímu úvěru, ovšem s tím rozdílem, že revolvingový úvěr je účelový a není svázán s konkrétním […]

Věřitel

Subjekt, který je oprávněn (na základě smlouvy) požadovat po věřiteli uhrazení pohledávky.

Splátkový kalendář

Časový plán splácení půjčky (úvěr, hypotéka, leasing), který obsahuje detailně rozepsané jednotlivé splátky (částky) a data splatností. Splátkový kalendář bývá běžnou součástí úvěrové smlouvy.

RPSN

Roční úroková sazba nákladů. Jedná se o nejdůležitější parametr při posuzování výhodnosti půjčky a srovnání úvěrů mezi sebou. Narozdíl od častěji prezentovaného úroku totiž RPSN obsahuje skutečně všechny náklady spojené s půjčkou (tj. úroky, pojištění, poplatky za sjednání půjčky a vedení účtu). Další články Co je RPSN a k čemu je dobré? RPSN na Wikipedia.org

p.a. (per annum)

Zkratka z latinského „per annum“ = ročně. Často se tato zkratka objevuje ve spojitosti s úrokovou sazbou. Pozor si dejte na počet „n“ – dvě jsou v tomto případě opravdu důležitá! 😀

Mikropůjčka, SMS půjčka

Mikropůjčka je půjčka v rozsahu cca do 5000 Kč, která je poskytována na krátkou dobu (obvykle od jednoho týdne po jeden měsíc), s vyšší úrokovou sazbou (vyšší úrok je dán právě krátkou dobou splatnosti). Poskytovateli mikropůjček jsou obvykle nebankovní společnosti. Tyto úvěry jsou obecně rizikové, mívají velmi vysoké úročení a často také bývají spojené s […]

Lichva

Neetické jednání, které využívá tísně a lehkomyslnosti dlužníka, kterému poskytuje služby, které jsou v hrubém nepoměru ke ziskům věřitele. Nejčastěji se v této souvislosti setkáváme s pojmem „lichvářský úrok“ či „lichvářská půjčka“. Hranice toho, co je a co není za lichvu považováno však není zatím legislativně stanovena.

Kreditní karta

Platební karta, spojená s úvěrem, který může klient zároveň čerpat i splácet. Jednoduše tak je možné půjčit si peníze poskytovatele karty (obvykle banky) a v bezúročném období je opět vrátit bez dalších poplatků. Poskytovatelé těchto kreditních karet vydělávají peníze na úrocích za pozdní splacení (pozor, ty bývají poměrně vysoké) a případně tak za vedení karty. […]

Konsolidace

Konsolidace je sloučení více pohledávek v jednu. Výhodou obvykle bývá nižší měsíční splátka i úroková sazba. Nevýhodou může být vyšší celkový přeplatek. Konsolidovat lze veškeré bankovní a nebankovní půjčky, dluhy z kreditních karet, kontokorenty a leasingy. Pojem konsolidace znamená prakticky totéž co termín refinancování, pouze se takto slučuje více závazků najednou (v případě refinancování se […]

← Starší články


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout