Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Vzor: Výpověď havarijního pojištění. Jaké jsou důvody a jak zrušit havarijní pojištění?

Publikováno 2. 11. 2020 v kategorii Havarijní pojištění, Pojištění, Vzdělávání

Zrušit havarijní pojištění není zas tak snadné, musíte přitom splnit určitě podmínky a doručit svou výpověď ve správném čase. Oprávněných důvodů pro zrušení ale existuje víc, než se může zdát. Poradíme vám, jak zrušit havarijní pojištění vozidla a nabídneme vám bezplatné vzory ke stažení.

Proč vypovědět havarijní pojištění?

Důvodů může být celá řada, jedním z nejčastějších bývá situace, kdy máte svůj vůz zbytečně pojištěn na vyšší částku, než je jeho cena obvyklá. V takové situaci platíte víc, než je třeba a změna pojišťovny vám může ušetřit nemalé peníze. Dalším častým důvodem pro výpověď smlouvy o havarijním pojištění je navýšení ceny ze strany pojišťovny, v takovém případě máte právo vypovědět smlouvu do 30 dnů od data oznámení o změně pojistného.

Jak zrušit havarijní pojištění ke konci pojistného období?

Havarijní pojištění bývá standardně sjednáno na dobu 1 roku, zhruba 3 měsíce před koncem pojistného období byste měli od pojišťovny obdržet podmínky pro další období. 2 měsíce předem (6 týdnů je naprosté minimum!) můžete pojišťovně zaslat doporučenou poštou výpověd smlouvy, výpověď musí být podepsána tím, kdo pojistku sjednal (pojistníkem). Výpověď smlouvy havarijního pojištění – vzor ke stažení.

Co musí obsahovat výpověď havarijního pojištění?

Ať už budete vypovídat havarijní pojištění z jakéhokoliv důvodu (níže v článku naleznete všechny možné důvody k výpovědi), musíte vědět, že každá taková výpověď má jisté náležitosti a ty je třeba dodržet. Jaké to jsou?

  • Jméno, adresa a rodné číslo (resp. IČ firmy) pojistníka
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Důvod výpovědi
  • Datum sepsání
  • Podpis pojistníka

Další důvody pro zrušení havarijního pojištění

Zrušení z důvodu navýšení ceny pojištění
Pojištění můžete vypovědět do 1 měsíce od oznámení o jeho výši. Smlouva končí k datu konce pojistného období.
Zrušení z důvodu navýšení ceny pojištění – vzor ke stažení.
Zrušení do 2 měsíců od uzavření smlouvy
Smlouvu můžete vypovědět do 2 měsíců od sjednání, vaše pojišťovna vám následně vrátí přeplatek pojistného. Smlouva končí 8 dní po doručení vaší písemné výpovědi. Zrušení do 2 měsíců od uzavření smlouvy – vzor ke stažení.
Zrušení do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události
Smlouvu můžete ukončit do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události, vaše pojišťovna vám následně vrátí přeplatek pojistného. Smlouva končí 1 měsíc od doručení vaší písemné výpovědi. Zrušení do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události – vzor ke stažení.
Zrušení z důvodu prodeje vozidla
Pojišťovně zašlete kopii kupní smlouvy a písemnou výpověď. Smlouva končí ke dni doručení výpovědi, vaše pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného na účet uvedený ve výpovědi. Zrušení z důvodu prodeje vozidla – vzor ke stažení.
Zrušení z důvodu vyřazení vozidla z evidence
Smlouvu o havarijnín pojištění můžete předčasně ukončit dočasným odhlášením vozidla, které provedete odevzdáním registračních značek na dopravním inspektorátu. Pojišťovně k výpovědi přiložte kopii velkého technického průkazu v němž je zaznamenána změna. Pojistná smlouva končí ke dni vyřazení vozidla z evidence a pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného na účet uvedený ve výpovědi. Zrušení z důvodu vyřazení vozidla z evidence – vzor ke stažení.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout