Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Strukturovaný životopis. Vzor ke stažení a vyplnění + 9 dobrých rad, jak zaujmout

Publikováno 1. 10. 2019 v kategorii Volný čas, Vzdělávání

Curriculum vitae je termín pocházející z latiny a znamená „běh života“, zkráceně se mu říká CV, „sívíčko“, nebo česky prostě jen životopis. Během života se s ním a s potřebou si ho vytvořit setká většina z nás. Nejčastěji ho potřebujeme v situaci, kde hledáme novou práci. Životopis může mít více forem a spolu se zavedením internetové komunikace se mění i požadavky na něj. Nejčastější formu, kterou obvykle zaměstnavatelé vyžadují je strukturovaný životopis. My vám ho nabízíme zdarma ke stažení, vyplnění a vytištění a zároveň připojujeme praktické rady, jak zaujmout potenciálního zaměstnavatele. Toto je jediný životopis, který kdy budete potřebovat. 🙂

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis je nejčastější forma, jakou se uchazeč o práci prezentuje potenciálnímu zaměstnavateli. Zaměstnavatelům slouží k rychlému roztřídění zájemců. Díky pevně dané formě (struktuře) je možné ve v něm rychle zorientovat a obratem tak vyřadit nevhodné kandidáty, nebo naopak vytipovat první vhodné uchazeče na danou pozici. Zásadní je, že strukturovaný životopis musí odrážet pravdu o daném člověku, musí vždy obsahovat základní osobní údaje, kontakt, dosažené vzdělání, praxi, znalost jazyků, dosažené úspěchy a ideálně by měl být také ručně podepsaný uchazečem.

Co je dobré vědět, když píšete životopis

 • Životopis by neměl být delší než 2× papír formátu A4
 • Události v něm se řadí sestupně podle data → nejnovější jsou nahoře
 • Pokud životopis posíláte elektronicky, uložte ho do formátu PDF
 • Ve vzhledu životopisu buďte raději umírnění, přílišná kreativita je spíše naobtíž
 • Životopis doplňte vhodnou fotografií, pomůže k rozlišení a lepšímu zapamatování
 • Nepoužívejte dětinskou emailovou adresu (svetluska16@centrum.cz apod.), raději si založte novou schránku (např. jmeno.prijmeni@seznam.cz)
 • Pokud životopis tisknete, zvolte kvalitní papír a ručně jej podepište
 • U kreativních a online oborů připojte odkaz na profesní síť LinkedIn
 • Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, zejména e-mailovou adresu a telefon
 • U praxe je důležité, aby časově navazovaly. Několikaletá „okna“ budí pochybnosti
 • Ze znalostí a zájmů vybírejte pouze věci, které jsou relevantní dané pracovní pozici
 • Nelžete!
 • Na vyplnění životopisu si udělejte čas, důkladně zkontrolujte chyby a překlepy
 • Lidé, kteří mají na starost najímání nových lidí a obsazování pozic si vás v dalších kolech velmi pravděpodobně „proklepnou“ zadáním vašeho jména do vyhledávače. Zkontrolujte co je o vás k nalezení a přijměte patřičná opatření (zamknutí profilů na sociálních sítích apod.).
 • Po odeslání / odevzdání životopisu buďte připraveni na odpověď (mějte zapnutý telefon, zvedejte i neznámá čísla)

Ukázka, jak má vypadat dobrý životopis

Ukázka vzoru životopisu, který si můžete stáhnout a vyplnit

Výše uvedený životopis si můžete snadno editovat a uložit, odkaz je na konci článku.

1. Fotografie

Fotografie je v životopisu důležitá, pomáhá vytvořit první dojem a vzbuzuje důvěryhodnost. Fotografie by měla být vždy nahoře. Obsah fotografie by měl odpovídat pracovní pozici, nemusí se nezbytně jednat o pasovou fotografii a u většiny pozic nemusí být přehnaně formální (výjimkou jsou samozřejmě pozice v bankách, pojišťovnách apod.). Fotografie by měla zabírat váš obličej od ramen. Vyhněte se momentkám z dovolené, rodinných oslav, fotografiím ve slunečních brýlích a či dokonce nevhodných pózách. Fotografie je pro celkový dojem velmi důležitá a proto jejímu výběru, případně pořízení, věnujte dostatek času. A málem bychom zapomněli – usmívejte se! 🙂

2. Hlavička

Hlavička je povinnou součástí každého CV. Její obsah se však může lehce lišit, některé informace mohou, ale nemusí být nezbytně přítomné. Určitě například nemusíte používat velký nadpis „Curriculum vitae“. Na co byste však naopak nikdy neměli zapomenout je jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontakty – email a telefon. U pozic spojených s internetem, managmentem, HR apod. je vhodné připojit odkaz na LinkedIn profil, případně na vlastní webové stránky. Rozhodně ale nepřipojujte odkaz na osobní Instagram, či YouTube.

3. Vzdělání

Vzdělání je opět položkou, která nesmí chybět. Informace o dosaženém vzdělání uvádějte v sestupném pořadí, tzn. nejnovější je nahoře. Buďte konkrétní, v případě vysoké školy uveďte název fakulty i studovaného oboru. Informace o navštěvované základní škole se neuvádí, pokud však základní škola není zároveň jediným vaším vzděláním.

4. Praxe

Zkušenosti z praxe je částí CVčka, do které se každý budoucí zaměstnavatel podívá skoro hned. Pokud nežádáte o svou první práci hned po škole, nějaké zkušenosti z praxe byste už měli mít. Platí zde stejné pravidlo, jako u sekce Vzdělání, tedy nejnovější zkušenosti jsou nahoře. Uveďte délku zaměstnání, název zaměstnavatele, název vaší pracovní pozice a stručně můžete doplnit také popis náplně práce a místo výkonu. Měli jste s vaším předchozím zaměstnavatelem dobré vztahy? Poproste ho o referenci, tu do životopisu můžete přímo vložit, případně se na ni pouze odkázat skrze přímý kontakt na nadřízeného.

Co když jste po škole a praxi zatím nemáte?

To se samozřejmě může stát a zní to trochu jako začarovaný kruh. Pokud tedy jste čerstvým absolventem bez dosavadních pracovních zkušeností, vložte do životopisu alespoň informace týkajících se praxe během vašeho studia, případně studijních projektů a aktivit ve studentských ogranizacích. Zmiňte také letní brigády. Opět platí, to co výše, vše můžete doplnit referencemi zaměstnavatelů, které dodají potřebnou váhu.

5. Kurzy

Nepovinný, ale poměrně důležitý odstavec. Kurzy svědčí o vaši ochotě se samostatně vzdělávat a rozvíjet. Pro potenciálního zaměstnavatele se jedná samozřejmě o kladné body. Nejčastěji se zde uvádí kurzy spojené s výukou jazyků a počítačových dovedností. Dále pak různá specializovaná školení, workshopy a semináře. Vše, co je k vaší budoucí práci relevantní zde má dvojnásobnou váhu.

6. Cizí jazyky

Jazyky jsou důležitým požadavkem většiny pracovních pozic. Uveďte všechny jazyky, které ovládáte a doplňte na jaké úrovni jste s nimi schopni komunikovat. Využívá se přitom klasická stupnice pokročilosti (např. začátečník, pokročilý, vysoce pokročilý apod.). Položku můžete také rozdělit na mluvení a psaní, je běžné, že v psané formě se většina z nás cítí komfortněji než v mluvené. Pokud se ucházíte o pozici, kde je daný jazyk výslově vyžadován, připravte se v dalších kolech na praktické jazykové testy, proto zde uvádějte pravdu a nepřeceňujte se.

7. Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je ve strukturovaném životopise obvyklé, ale pokud to pracovní pozice neočekává, volitelné pole. Klasicky se zde uvádí všechna řidičská oprávnění, která vlastníte a příslušné skupiny (nejčastěji B – osobní vozy).

8. Znalosti

Znalosti jsou částí, kde se můžete rovněž dobře prodat. Uveďte zde všechny technické a odborné znalosti, které jsou relevantní k pracovní pozici. Pokud například hledáte práci jako programátor, vypište všechny programovací jazyky, které ovládáte. Pokud jste účetní, napište s jakými programy umíte pracovat atd.

9. Zájmy

Zkušenému personalistovi tento odstavec velmi napoví o tom, jací jste a jak zapadnete do nového kolektivu. Většina lidí tento odstavec však využívá nerozumně a píše velmi obecné fráze – ano, všichni rádi plaveme a cestujeme – vám ale pomůže, když zde budete trochu konkrétnější a odlišíte se. Čtete rádi? Pak uveďte jaký typ literatury vás baví, jakého autora máte nejraději. Cestujete? Jaké země objevujte a jak v nich trávíte volný čas? Zájmy jsou nejméně formální částí každého životopisu a patří tak vždy až na samotný konec.

Vzor životopisu ke stažení zdarma

Poskytnout vzor životopisu ke stažení není tak jednoduché. Formátů je celá řada a ne všichni máme doma licenci nejpoužívanějšího editoru Microsoft Word. Proto jste vytvořili vlastní vzor a uložili ho do Google Dokumentů, zde si jej můžete kdykoliv otevřít, přeuložit k sobě na pevný disk v požadovaném formátu, či převést kopii na vlastní Google účet pro následnou editaci. Věříme, že tato forma bude pro vás nejjednodušší.

Vzor životopisu zdarma ke stažení


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout