Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Sedm dobrých tipů pro výběr kvalitního cestovního pojištění

Publikováno 24. 7. 2019 v kategorii Cestovní pojištění, Pojištění

Ať už cestujete k našim sousedům na Slovensko, nebo třeba až na druhý konec světa, cestovní pojištění je jednou z věcí, na kterou byste zapomenout neměli. Chybná úvahy zhruba jedná pětiny cestovatelů tkví v doměnce, že s běžnou „modrou kartičkou“ evropského pojištěnce jsou i v zahraničí bez obav. V případě, že se ale stane pojistná událost, rychle zjistí, že tomu tak zdaleka není. I obyčejné ošetření u zubaře v zahraničí totiž může často stát tisíce korun a s náročností zásahu rychle může částka růst do stovek tisíc. Ze statistiky nicméně plyne také dobrá zpráva, čtyři z pěti Čechů se před cestou do zahraničí pojistí, jak ale zvolit pojistku tak, aby skutečně plnila svůj účel v každé situaci?

Nespěchejte, vybírejte pečlivě

Ačkoliv cestovní pojištění stihnete vyřídit přes internet s mobilem ruce během pár minut, je lepší věnovat jeho výběru přecijen více času. Porovnání čistě podle ceny totiž není nejlepší strategií, platí, že nejlevnější pojištění rozhodně nemusí být nejlepší volbou. Mezi pojistkami, ačkoliv třeba jejich cena je podobná, bývají velké rozdíly. Pokud s nimi blíže neseznámíte, může v případě plnění nepříjemně narazit.

Pozor na výluky v pojištění

Výluky z pojištění, tedy situace, kdy pojišťovna neplní pojistné plnění jsou největším strašákem každé pojistky. A každá pojistka nějaké výluky obsahuje. Vaší snahou při výběru by mělo být, abych těchto výjimek bylo co nejméně. Běžnou výlukou bývá například úraz způsobený po požití alkoholu. To je vcelku pochopitelné, méně očekávanou výlukou ale může být také odmítnutí plnění při provozování rizikových sportů (v zimě například lyžování mimo vyznačené trasy) či zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu v nadmořské výšce nad 3000 m. n. m. Některé výluky je možné „pokrýt“ formou připojištění, opět je dobré vědět, co obsahuje a co ne.

Jste nemocní už před vycestováním?

Některé pojišťovny mohou odmítnout plnění v situaci, kdy se prokáže, že souvisí s onemocněním, které jste měli již před uzavřením pojistky. Platí to zejména o chronických onemocněních, dejte si na to pozor. Není to naštěstí tak běžné, většina pojišťoven stačí pouze potvrzení, že zdravotní stav ve sledovaném období byl stabilizovaný, ale přesto. Zvláštní pojištění musí mít rovněž ženy, které jsou ve vyšším stupni těhotenství.

Limity plnění jsou zásadní

Limity plnění jsou podstatným faktorem při volbě vhodné pojistky, znamenají jediné. Pojišťovna bude hradit léčebné a další výlohy pouze do sjednané částky, cokoliv nad tuto částku již půjde za vámi. Podstatné je vědět, že základní limit bývá poměrně vysoký, ale skládá se z více dílčích limitů a ty mohou být podstatně nižší. O stomatologickém zákroku již byla v tomto článku řeč a právě na ně bývají limity plnění výrazně nižší, což zejména v západní Evropě a USA může znamenat, že bude doplácet nemalou částku. Informujte se rovněž na výši možné spoluúčasti.

Pozor na škodu třetí osobě

Takzvané pojištění odpovědnosti bývá často opomíjeno. Tato pojistka kryje škody, které nechtěně způsobíte někomu dalšímu, ať už se jedná o škodu na zdraví či majetku. Pochopitelně, že nad takovým pojištěním často mávneme rukou, nicméně částky za odškodnění bývají ve světě výrazně vyšší, než tomu může být u nás. I poměrně banální záležitost může být dílem desítek a stovek tisíc korun.

Sport je rizikem pro vás i pojišťovnu

V podstatě všechny cestovní pojištění v sobě zahrnují i rekreační sporty. Zjistěte si, jaké sporty do této skupiny vaše pojisťovna zahrnuje a jaké už řadí mezi rizikové. Například u horské turistiky rozhoduje nadmořská výška, do které hodláte vystoupat. U sjíždění řeky rozhoduje její dravost, u potápění hloubka a tak dále. Rizikové a extrémní sporty představují vyšší riziko úrazu a proto bývají nabízeny jako samostatná forma připojištění. Cenu pojištění mohou výrazně ovlivnit, ale smysl rozhodně mají.

Pojištění k platební kartě nestačí!

Doplňková služba nabízena bankami k vydaným platebním kartám často obsahuje také jakousi formu cestovního pojištění. Nevýhodou tohoto řešení však bývá poměrně nízké limity a šablonovitost této nabídky. Předpřipravené pojistné balíčky se nemusí hodit právě pro vaše potřeby a nemusí krýt aktivity, které plánujete na zahraničí dovolené provozovat. Řešením této situace může být samostatné další připojištění právě na tyto aktivity.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout