Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Oddlužení 2020. Vše o tom jak probíhá osobní bankrot podle nových pravidel

Publikováno 25. 9. 2019 v kategorii Vzdělávání

Už několik měsíců platí nová pravidla pro oddlužení, změn je celá řada a naprostá většina z nich je ve prospěch dlužníků, kteří osobní bankrot hodlají vyhlásit, nebo do něj již vstoupili. Šanci na úplné oddlužení má nyní oproti dřívějšku mnohem více lidí, soudy totiž přestaly předem zkoumat, zda zájemce o oddlužení zvládne splatit alespoň 30 % svých dluhu. Osobní bankrot tak může vyhlásit prakticky každý, kdo zvádne platit měsíční poplatky insolvenčnímu správci a poplatky věřitelům. V součtu se jedná o částku minimálně 130 000 Kč během 5 let.

 • Nová pravidla pro vyhlášení osobního bankrotu platí od června 2019
 • Jedná se o největší úpravu zákona č. 31/2019 Sb. za posledních více jak 10 let
 • Soudy přestaly předem zkoumat, zda dlužník zvládne splatit alespoň 30 % dluhů
 • Dlužník musí splácet minimálně 2× 1 089 korun měsíčně (insolvenčnímu správci a věřitelům)
 • Dlužník je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby splatil co největší část svých dluhů
 • Pokud se nepodaří splatit ani 30 % dluhů, bude na konci období soud posuzovat, jestli dlužník vynaložil veškeré úsilí (oddlužení může potvrdit, nebo zamítnout)
 • Novinkou je zkrácena varianta oddlužení na 3 roky (je ale nutné splatit 60 % dluhů)
 • Žadatel o osobní bankrot musí i nadále mít alespoň 2 dluhy u 2 různých věřitelů
 • Dlužník musí mít připravený rozpočet, jeho výdaje nesmí překročit „nezabavitelnou částku“
 • K návrhu na oddlužení již není nutné přikládat kompletní seznam všech dluhů
 • Nezabavitelná částka příjmu se výrazně zvýšila

Kdo může vypracovat návrh na povolení oddlužení?

Návrh na oddlužení musí vypracovat právník, akreditovaný poradce, insolvenční správce, nebo exekutor (jiný, než který už vede exekuční řízení). Sami, tedy bez odborného prostředníka, mohou žádost na vlastní oddlužení podat pouze lidé s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studiu, případně lidé, kteří mají zkoušku insolvenčního správce. Pokud se dlužník rozhodne podat návrh přes odborníka, musí počítat s poplatky. Maximální částka, kterou si mohou za sepsání návrhu účtovat ale nesmí přesáhnout 4000 korun (bez DPH), případně 6000 Kč bez DPH při společném oddlužení manželů.

Zadarmo, ale pomaleji, přes neziskové organizace

Lepší možností tak může být vyřízení žádosti o oddlužení přes neziskové organizace, ty si za vypracování návrhu neberou žádnou odměnu. Musí se však jednat o akreditované organizace, vedené u ministerstva spravedlnosti (jejich seznam naleznete na webu ministerstva). Nevýhodou této varianty nicméně je jejich přetížení a dlouhá čekací doba.

Seznam akreditovaný osob na stránkách ministerstva
Seznam akreditovaných osob naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti

Co je nutné přiložit k návrhu na povolení osobního bankrotu?

Velkým zjednodušením pro všechny dlužníky, kteří o oddlužení žádají je rovněž novinka, díky které již k návrhu nemusí přikládat přílohu v podobě úplného seznamu všech dluhů. Pryč je tak podmínka, která dříve vyžadovala přehled o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, nyní stačí přehled pro následujících 12 měsíců.

Kolik peněz bude dlužník měsíčně odvádět?

Dlužník bude muset odvádět každý měsíc odměnu a výdaje insolvenčního správce. Jedná se o částku zhruba 1100 Kč měsíčně. Minimálně stejnou částku by měl být schopen odvádět také svým věřitelům. Během 5 let by tak měl být schopen zaplatit zhruba 65 000 Kč insolvenčnímu správci a 65 000 Kč věřitelům. Nic se ale nemění na tom, že zájemce o oddlužení nesmí mít nepoctivý záměr, ten v zákoně ale přímo definován není, zůstává tak na konkrétním posouzení (samozřejmě to znamená, že v žádosti nebudou uvedené nepravdivé údaje a že dlužníka například před vyhlášením bankrotu nepřeváděl účelově majetek na příbuzné apod.). Na osobu v procesu oddlužení průběžně dohlíží insolvenční správce, který v případě porušení podmínek může proces zrušit.

Po pěti letech snahy a splácení rozhodne soud

Pokud insolvenční správce celých 5 let žádné podněty nevznese, putuje dlužník po 5 letech snahy k soudu, který oddlužení buď potvrdí, nebo zamítne. V případě, že dlužník po celou dobu splácel maximum možného a zvládl splatit minimálně 30 % dluhu, soud jeho oddlužení víceméně pouze fakticky potvrdí. Pokud dlužník snahu měl, ale požadovaných 30 % splatit nezvládl, soud oddlužení potvrdit sice přesto může, ale nemusí. Soud by v takovém případě měl posuzovat, zda dlužník skutečně vynaložil veškeré úsilí, aby věřitelům splatil maximum možného (například si v procesu oddlužení hledal odpovídající práci a přiznával poctivě všechny své příjmy). Jaká bude praxe v posouzování je zatím otázkou. Pojistka v podobě nutnosti splatit alespoň 30 % v zákoně zůstala, ačkoliv byly snahy o její vypuštění.

Novinka v podobě smazání dluhu již za 3 roky

Změnou, respektive novinkou, v zákoně je varianta, při níž je možné projít procesem oddlužení namísto pěti let už během tří roků. V takovém případě je však nutné, aby dlužník za tuto dobu byl schopen splatit alespoň 60 % dluhů. Zákonodárci si od této varianty slibují větší motivaci dlužníků, aby věřitelům spláceli co nejvíc.

Nezabavitelná částka mzdy vzrostla na dvojnásobek

Dobrou zprávou pro dlužníky (ať už v insolvenci nebo exekuci) je navýšení hranice příjmů, nad kterou jdou všechny peníze na splácení dluhů. Takzvaná nezabavitelná částka, která dlužníkovi zůstane na zajištění svých základních životních potřeb byla novelou zákona zvýšena z 16 072 Kč na 25 715 Kč čistého příjmu měsíčně (platí pro člověka bez vyživovací povinnosti). Pro lidi, kteří vydělávají málo se nic moc nemění, změna by ale měla motivovat dlužníky vydělávat víc.

Oddlužení ve starobním nebo invalidním důchodu

Rozdílná je situace při oddlužení osob ve starobním nebo invalidním důchodu, tyto osoby totiž, na rozdíl od ekonomicky produktivních lidí mají omezenější možnost navýšení svých příjmů. Proto je možné je oddlužit již po 3 letech a nemusí přitom dodržet podmínky pro splacení 60 % pohledávek. Stačí, pokud budou věřitelům splácet 900 Kč měsíčně.

Další články


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout