Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Co je elektronický podpis? Jak jej získám a jak s ním pracovat?

Publikováno 26. 11. 2019 v kategorii Vzdělávání

Co se vlastně skrývá pod pojmem „elektronický podpis“? Většina lidí si to ještě stále nedokáže dost dobře představit. V podstatě se jedná o jakýsi kvalifikovaný certifikát, pomocí něhož lze podepisovat a šifrovat elektronickou poštu. Jeho hlavním úkolem je chránit identitu odesílatele a samozřejmě také příjemce dokumentu. Pokud podnikáte a potřebujete za pomoci e-mailu komunikovat se společníky, zákazníky, klienty nebo podřízenými na dálku, neměli byste nad zřízením elektronického podpisu přemýšlet ani vteřinu navíc. Jak to ovšem provést? A v čem spočívají jeho hlavní výhody?

Výhody elektronického podpisu

Zřízením elektronického podpisu si v prvé řadě ušetříte hodně zbytečné práce. Zjednoduší se díky němu proces oběhu dokumentů v celé firmě i komunikace s klienty, a to hlavně proto, že zprávy už nebude nutné podepisovat ručně nebo je skenovat. Všechno lehce vyřešíte v programu Adobe Reader DC a následně se můžete plně věnovat vaší hlavní činnosti podnikání.

Elektronický podpis je zcela unikátním zapečetěním dokumentu, který smí využívat pouze osoba, na níž byl vystaven certifikát. Ten se skládá ze soukromého a veřejného klíče. Soukromý klíč máte k dispozici pouze vy jako majitelé podpisu. Pomocí něj šifrujete a podepisujete vlastní dokumenty. Veřejný klíč zase slouží příjemci zprávy, jenž vzápětí šifruje odpovědi mířené k vám. Za přítomnosti elektronického podpisu si příjemce dokumentu dokáže snadno ověřit, s kým má tu čest. Zkontrolovat totiž lze jak pravost podpisu, tak totožnost jeho majitele. Výhodný je tedy pro všechny zúčastněné strany.

K čemu je možné využít elektronický podpis?

Elektronický podpis využijete při podepisování faktur či dodacích listů. Dále určitě poslouží pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou či okresní správou sociálního zabezpečení. S jeho pomocí můžete rovněž zažádat o podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky nebo dotace na podnikání. Využívá se rovněž při zřizování a využívání datové schránky, při elektronickém podávání daňového přiznání, k DPH nebo archivování dokumentů. Svou funkci plní dokonce i při podávání nabídek na veřejné zakázky.

Kde a na jak dlouho elektronický podpis zřídit?

Aby byl elektronický podpis plně funkční ke všem výše zmíněným úkonům, je potřeba mu stanovit nějakou oficiální formu. K tomu poslouží některá z certifikačních autorit, které jsou podle Ministerstva vnitra k dnešnímu dni celkem tři:

  • První certifikační autorita,a.s.
  • Česká pošta
  • eIdentity

Ke všem podpisům navíc můžete získat také časové razítko, které jasně ukazuje čas vzniku dokumentu. Ve všech případech je nutná osobní návštěva na některé z poboček, aby byla potvrzena vaše identita. Certifikát je vydáván na 12 měsíců a stojí okolo 400 až 500 Kč. Když jeho platnost vyprší, prodloužíte ji opětovným zaplacením zmíněné částky.

Další články


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout