Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

D01d, D02d, D25d aneb přehled sazeb elektřiny. Jaký tarif se vám vyplatí?

Publikováno 4. 1. 2021 v kategorii Elektřina

Co znamená a kdy se hodí nejznámější distribuční sazba D01d, D02d a D25d? Jaký tarif se vyplatí, pokud máte elektromobil, nebo pokud řešíte sazbu elektřiny na víkendovou chalupu?

Distribuční sazby elektřiny

Distribuční sazba elektřiny se stanoví podle toho, jaké využití máte. V praxi tedy hraje roli například to, jaké spotřebiče používáte a zde elektřinu používáte pouze ke svícení, nebo i k vaření či ohřevu vody. Sazba do které můžete být zařazeni má určitá pravidla, především dostatečnou hodnota hlavního jističe odběrného místa (ten bývá dán spotřebou elektrické energie). Změna sazby proto často bývá spojena také s výměnou hlavního jističe. Pro označení se běžně používají kódy (sazby/tarify), ty následně naleznete také na svém vyúčtování, často se ale lze setkat také se slovním označením tarifu.

Sazby a tarify elektřiny

D01d
Distribuční sazba D01d je vhodná pro běžné domácnosti, je výhodná při velmi malé spotřebě elektřiny (ideálně jednočlenná domácnost). Tento tarif charakterizuje obvykle nižší cena za měšíční paušální poplatky a vyšší cena za spotřebovanou 1 kWh, než v případě sazby D02d. U této sazby nejsou zde žádné podmínky pro její přiznání.
D02d
Distribuční sazba D02d je vhodná zejména pro domácnosti se střední a vysokou spotřebou energie. Vhodná je pro odběratele, kteří elektřinu nepoužívají k vytápení nebo ohřevu vody. Sazba D02d je jednotarifová, to znamená, že zákazníci nevyužívají tzv. „nízký tarif“ a cena elektřiny se ve dne a v noci nemění. Spolu se sazbou D02d patří mezi nejčastěji využívané tarify (využívá ji až 65 % českých domácností). U této sazby nejsou zde žádné podmínky pro její přiznání.
D25d
Distribuční sazba D25d je určena domácnostem s elektrickým ohřevem vody a nižší spotřebou elektřiny. Sazba D25d je dvoutarifová sazba elektřiny, rozlišuje se tedy tzv. „nízký tarif“, kdy je cena po zhruba 8 hodin denně snížena (obvykle 6 hodin po půlnoci a 2 hodiny odpoledne). Pro přiznání této sazby je nutné mít skutečně nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody (bojler), alternativou je tarif D26d.
D26d
Distribuční sazba D25d je určena domácnostem s elektrickým ohřevem vody a vyšší spotřebou elektřiny. Sazba D25d je dvoutarifová sazba elektřiny, rozlišuje se tedy tzv. „nízký tarif“, kdy je cena po zhruba 8 hodin denně snížena (obvykle 6 hodin po půlnoci a 2 hodiny odpoledne). Pro přiznání této sazby je nutné mít skutečně nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody (bojler) a zároveň příkon elektrických spotřebičů v domácnosti musí pokrýt minimálně 55 % příkonu hlavního jističe.

Ukázka sazeb a jejich cen z ceníku ČEZ k 1. 1. 2021
D27d
Distribuční sazba D27d je určena výhradně majitelům elektromobilů. Sazba D27d je určena pro odběrná místa u nichž lze prokázat vlastnické, nebo užívací právo elektromobilu. Prokázání je možné například leasingovou smlouvou, fakturou nebo technickým průkazem. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně, nejčastěji v době od 18 hodin večer do 8 hodin ráno.
D35d
Distribuční sazba D35d byla určena domácnostem se smíšeným (tzv. hybridním) způsobem vytápění. Sazba je však dostupná pouze v případě, že její přiznání proběhlo do 31. března 2016. Pokud byla sazba D35d v daném termínu přiznána, platí i nadále, novým zákazníkům však již není dostupná. Jedná se o dvoutarifní sazbu, zákazníci tedy využívají tzv. „nízký tarif“ s nižší cenou a to po 16 hodin denně.
D45d
Distribuční sazba D45d byla určena domácnostem s tepelnými přímotopy. Sazba je však dostupná pouze v případě, že její přiznání proběhlo do 31. března 2016. Pokud byla sazba D45d v daném termínu přiznána, platí i nadále, novým zákazníkům včak již není dostupný. Domácnost kromě instalace přímotopu musela prokázat, že systém přímotopného vytápění činí minimálně 40 % z příkonu hlavního jističe. Jedná o dvoutarifní sazbu, zákazníci tedy využívají tzv. „nízký tarif“ s nižší cenou a to po 20 hodin denně. Sazba D45d byla nahrazena sazbou D57d.
D56d
Distribuční sazba D56d byla určena domácnostem s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005.
Jedná se o dvoutarifní sazbu, zákazníci tedy využívají tzv. „nízký tarif“ s nižší cenou a to po 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla však musí pokrýt minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu. Sazba D56d nahradila sazbu D55d a sama byla následně nahrazena tarifem D57d.
D57d
Distribuční sazba D57d je určena domácnostem s přímotopem, tzv. hybridním vytápěním nebo tepelným čerpadlem, které o tuto speciální sazbu požádaly po 1. dubnu 2016. Sazba nahradila předchozí tarifní sazby D35d, D45d a D56d. Jedná se o dvoutarifní sazbu, zákazníci tedy využívají tzv. „nízký tarif“ s nižší cenou a to po 20 hodin denně.
D61d
Distribuční sazba D61d je určena pro víkendové odběry (chaty, chalupy), tedy od pátku do neděle. Jedná se o dvoutarifní sazbu, zákazníci využívají tzv. „nízký tarif“ s nižší cenou od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Sazba nahradila starší tarifní sazbu D57d. U této sazby nejsou zde žádné podmínky pro její přiznání.

  • D01d, D02d, D25d aneb přehled sazeb elektřiny. Jaký tarif se vám vyplatí?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 4. 1. 2021
  • Kategorie: Elektřina


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout