Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Finanční arbitr dokáže pomoci s půjčkou i ostatními záležitostmi

Publikováno 13. 5. 2021 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

Označení „finanční arbitr“ je na úvěrovém trhu poměrně známé. Tato funkce, respektive orgán státu vznikl v roce 2002. Jeho bezplatná pomoc je primárně určena pro spotřebitele, tedy nikoliv pro podnikatelské subjekty.

Mimosoudní řešení má smysl

Finanční arbitr má na starosti mimosoudní řešení sporů mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem. Zájmy běžného člověka zastupuje v relativně širokém rozsahu, navíc v roce 2021 má dojít ještě k dalšímu rozšíření pravomocí arbitra. Jeho služeb můžete využít v okamžiku, kdy řešíte spory týkající se některé z níže uvedených oblastí.

 • Úvěry a platební služby
 • Směnárenské činnosti a investice
 • Životní pojištění a stavební spoření

S čím mi finanční arbitr může pomoci?

Finanční arbitr řeší řádně podané žádosti o jeho pomoc. Vzhledem k tomu, že není placen žádnou stranou sporu, jeho rozhodnutí je nestranné. Po důkladném prostudování konkrétního případu se snaží navrhnout smírné řešení. To mohou obě strany přijmout, ale také nemusí.

 • Když nepadne smírné řešení, je vydáno závazné rozhodnutí arbitra
 • Proti němu se lze odvolat prostřednictvím námitek
 • Ty jsou následně znovu přezkoumány a arbitr se k nim vyjádří
 • V krajním případě se lze při nesouhlasu s rozhodnutím obrátit na soud

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že finanční arbitr vznikl primárně proto, aby nebyly v tak velké míře zatěžovány soudy. Zároveň je adekvátní pomocí pro ty, kdo nemají na dobrou právní pomoc při řešení neblahých úvěrových situací.

Co všechno můžete řešit s finančním arbitrem?

Hlavní doménou finančního arbitra jsou půjčky a věci s nimi spojené. V této souvislosti se na arbitra můžete obracet například při problémech při odstoupení od úvěrové smlouvy, v případě špatně aplikované úrokové sazby nebo neadekvátního posouzení úvěruschopnosti. Výjimkou nejsou ani nesouhlasy s aplikovanými poplatky. Podobných případů řeší finanční arbitr více než dost. Spousta dalších žádostí směřujících na finančního arbitra pak přichází z oblasti životního pojištění. Týká se to odkupného, náhrady škody atd. Kapitolou samou o sobě je stavební spoření, kde se často řeší výpovědi smluv, nárok na státní podporu, výše poplatků a náhrady škody.

Oslovení finančního arbitra od A až do Z

Jestliže chcete zahájit řízení s finančním arbitrem, navštivte internetový portál www.finarbitr.cz. Na stránkách si můžete pročíst průvodce podáním návrhu. Ten si stáhnete, vyplníte a pošlete se všemi nezbytnými náležitostmi. Takový návrh pro finančního arbitra musí disponovat řadou údajů.

 • Identifikační údaje
 • Popis sporu s podklady
 • Informace o tom, čeho chcete docílit
 • Datum a podpis navrhovatele

Ještě, než oslovíte finančního arbitra je podstatná jedna věc. Musíte prokázat, že jste se pokusili řešit danou situaci. V ideálním případě by mělo jít o doložitelnou komunikaci, ať už papírovou nebo elektronickou. Ta bude ve výsledku nedílnou součástí návrhu. Poté vyčkáte, až arbitr provede náležité kroky a osloví i druhou stranu. Ta má patnáct dní na to, aby se vyjádřila. Tato doba může být prodloužena. Když nedojde ke smírnému řešení, finální nález finančního arbitra by měl vzniknout do devadesáti dnů. Na takové rozhodnutí lze následně reagovat odvoláním.

Cítíte se poškozeni, obraťte se na finančního arbitra

Finanční arbitr má v České republice svůj význam. Když se cítíte být poškozeni ve výše uvedených oblastech, nebojte se požádat o pomoc. Ta je zcela bezplatná. Taková pomyslná předsoudní cesta, která obvykle vede k úspěšnému cíli. Navíc, spousta poskytovatelů úvěrových služeb na celou záležitost mnohdy změní názor poté, když vše začnete řešit s finančním arbitrem.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout