Insolvence

Publikováno 27. 5. 2019 v kategorii Slovník

Neschopnost dlužníka splácet své finanční závazky vůči věřitelům. Insolvence je přesně vymezena zákonem (zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon).


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout