Štítek „slovník“

Seznam článků označených tímto štítkem

Zelená karta je mezinárodně uznávaným osvědčením, které se vystavuje u povinného ručení, potažmo při platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento dokument prokazuje, že vozidlo má platné povinné ručení. Doporučení vydávat doklad tohoto typu přišlo už v roce 1949.

Zástava

S pojmem zástava se nejčastěji pracuje na úvěrovém trhu. Zástavou se obvykle rozumí nemovitý majetek, který musí dlužník zastavit ve prospěch věřitele. A to na základě dané půjčky. Zástava musí korespondovat s velikostí poskytnuté peněžní sumy. Pokud je zástavou nemovitost, je nutné provést vklad zástavního práva na katastru.

Výroční den pojištění

Den, kdy byla uzavřena pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojišťovací společností. Označení výroční je proto, že právě k tomuto dni je možné vypovědět pojistnou smlouvu. Provádět to lze nejpozději šest týdnů před tímto datem, a ještě písemnou formou.

Výpověď pojištění

Tento výraz definuje ukončení smluvního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Výpověď je vždy nutné podat písemně, ať už se jedná o povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění a jiné typy pojištění. Výpověď se podává minimálně šest týdnů před koncem pojistné smlouvy.

Úvěrový rámec

Definice maximální dostupné částky, která je klientovi schválena během žádosti o půjčku. Úvěrový rámec je možné průběžně měnit v závislosti na bonitě klienta. Velice často je využíván například u kreditních karet nebo v případě revolvingových úvěrů.

Úvěrový poradce

Úvěrový poradce je ten, kdo poskytuje souhrnné informace při výběru půjčky. Může jít nejenom o fyzickou osobou, také tu právnickou, která může zastupovat jednu a více bank či nebankovních společností. Díky spolupráci s více firmami je úvěrový poradce schopen poskytnout výhodnější a flexibilnější úvěrové řešení šité na míru. Úvěrový poradce je obvykle odměňován dle počtu uzavřených […]

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva definuje smluvní vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Tento dokument obsahuje důležité informace typu – jak vysoká částka byla poskytnuta, celková doba splatnosti, velikost úrokové sazby a měsíčních splátek, kolik klient dohromady přeplatí a řadu dalších informací týkajících se mimořádných splátek, předčasného uhrazení dluhu a podobně.

Úroková sazba

Úroková sazba definuje hodnotu, o kterou dojde k navýšení jistiny, a to v daném časovém období. Velikost úrokové sazby je dána smluvím vztahem mezi dlužníkem a věřitelem. Úroková sazba je udávána v procentech a může být spojena s příslušnou zkratkou, kterou prozrazuje období, v rámci kterého dochází k úročení – týdně, měsíčně, čtvrtletně, půlročně a ročně. Kromě standardní úrokové sazby lze […]

Účelový úvěr

Půjčka, která má jasně definovaný účel. Podle toho se také nazývá. Účelovou půjčku lze využít například k pořízení bydlení, automobilu, elektroniky nebo k jinému konkrétnímu účelu. Peníze z tohoto typu úvěru není možné použít na nic jiného.

Upomínka

Dokument, který zasílají banky či nebankovní společnosti klientovi z důvodu jeho laxnosti během splácení úvěrových závazků. Když se dlužník opozdí s uhrazením finančního závazku, upomínka jej na takovou skutečnost upozorní. Především některé nebankovní společnosti mohou mít rozesílání upomínek spojeny s dalšími vícenáklady.

← Starší články


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout