Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Jak by měla vypadat paušální daň od roku 2021? Pro koho bude výhodná a komu se nevyplatí?

Publikováno 28. 11. 2019 v kategorii Novinky

Ministerstvo financí nedávno opět oživilo návrh na zavedení takzvané paušální daně. Živnostníci a podnikatelé by se zaplacením pěti set korun zprostili dalších daňových povinností. Jak bude tento koncept vypadat v praxi? A bude pro vás opravdu výhodná?

Zavedení do praxe možná již od roku 2021

Plán ministerstva financí počítá se zavedením tzv. konceptu paušální daně pro OSVČ již od počátku roku 2021. Živnostníci by tak mohli namísto složitého daňového přiznání zaplatit paušální částku, ministerstvo v návrhu počítá s částkou 5500 korun měsíčně. Bylo by ponecháno na vůli poplatníka, zda zvolí tuto variantu, nebo zda zůstane u klasického zdanění. Musíme si ovšem uvědomit, že již dnes v rámci klasického zdanění většina živnostníků neplatí díky daňovým slevám, zejména slevě na poplatníka a děti, žádnou daň z příjmů, naopak mnohdy získávají daňový bonus. Pro nejmenší živnostníky, kteří tvoří v naší zemi většinu, by tedy systém paušální daně, co se týká výše odvedené daně státu, nebyl, alespoň co se týká finanční stránky věci, výhodný.

Hlavním přínosem by mělo být zjednodušení

Tato změna se může pro mnohé zdát přitažlivá. Ať už kvůli snížení dosavadních daňových plateb, tak také pro omezení administrativní zátěže živnostníků. Živnostník, který by takto měsíčně platil zmíněných 5500 korun spolu s minimálními odvody na sociální a zdravotní pojištění, by byl osvobozen od byrokratické zátěže v podobě dnešního daňového přiznání a kontrol daňového úřadu, který by nemusel zjišťovat skutečné příjmy podnikatele. Nutno říci, že se zatím bavíme jen o záměru ministerstva, který zatím nebyl vtělen, podobně jako jiné plány vlády v oblasti zjednodušení daní z příjmů, do podoby návrhu zákona. Do veřejného prostora vypustila návrh na zavedení paušální daně ministryně Alena Schillerová, a to již počátkem tohoto roku. V rámci svých koncepcí ji zmiňuje také ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Právě ministerstvo Schillerové na základě průzkumu mezi podnikateli tvrdí, že o paušální dani by jich z půl milionu živnostníků uvažovalo asi 140 tisíc.

Ne/výhodnost novinky se odvíjí od výše vašeho příjmu

Pokud máte měsíční příjem okolo 27 tisíc korun, paušální daň se vám finančně nevyplatí, a to v případě, že využíváte jakoukoliv výši výdajových paušálů. Živnostníci, jejichž příjem se pohybuje okolo zmíněné hodnoty, neplatí díky daňové slevě na poplatníka (24 840 korun ročně) žádnou daň. Naopak velké množství z nich získá daňový bonus, pokud ještě uplatní slevu na dítě. Z toho logicky vyplývá, že paušální daň pro tyto podnikatele nebude výhodná. Pokud by se takový podnikatel rozhodl pro placení paušálních částek, pohoršil by si ročně minimálně o šest tisíc korun. Logicky by se novinka vyplatila podnikatelům s vyššími příjmy, kteří v menší míře uplatňují daňové slevy.

Paušální daň tedy dává větší smysl pro podnikatele, kteří platí měsíčně více než onu magických 5500 korun. Například u živnostníků s příjmy cca 500 000 Kč ročně, se zaplacení paušální daně vyplatí pro ty, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní výdajový paušál. U živnostníků s příjmy nad hranici 900 000 Kč ročně, se novinka vyplatí pro živnostníky uplatňující čtyřicetiprocentní i šedesátiprocentní paušál. Samozřejmě srovnáváme pouze výše částky odvedené státu. Pro volbu plateb paušální daně by jistě podnikatelé měli i jiné motivace. Živnostníci budou jistě brát v potaz také výdaje vynaložené na účetní služby, využívají-li je. Pokud jde o ty, kteří daňová přiznání vyplňují sami, mohou ocenit čas, který získají zbavením se administrativy.

Jaké jsou možné dopady na výši důchodů živnostníků?

Návrh by jistě přinesl zmenšení administrativní zátěže pro naše podnikatele. Změna by ale mohla ovlivnit také budoucí důchody živnostníků. Již v současnosti platí, že důchody OSVČ jsou oproti důchodům zaměstnanců významně nižší. Na tuto problematiku upozorňuje také Svaz průmyslu a dopravy. Svaz v principu návrh podporuje, jako projekt, který by podnikatelům a živnostníkům usnadnil byrokracii v oblasti daní. Zároveň však ale vyzývá ministerstvo, aby vysvětlilo, jaký vliv by zavedení paušální daně mělo právě na důchody živnostníků. Obává se, že minimální platba sociálního pojištění bude mít následek v podobě nízkého důchodu a rozdíly v důchodech zaměstnanců a živnostníků se ještě prohloubí.

Zjednodušení systému výběru daní u živnostníků zůstává tématem pro naše politiky již řadu let. Vzpomeňme na jednotná inkasní místa, projekt tehdejšího ministra Miroslava Kalouska. Díky této změně se měl již od roku 2014 výběr daní, cel a odvodů koncentroval na jedno místo. Plán byl minulou koaliční vládou sociální demokracie, ANO a lidovců zrušen. Právě dnešní vláda počítá s vypracováním návrhu na paušální daň. Není jiná možnost než počkat, jak to s tímto návrhem dopadne a jestli se uskuteční i ostatní návrhy, které z úst ministryně financí, jako například zrušení superhrubé mzdy, zaznívají.

  • Jak by měla vypadat paušální daň od roku 2021? Pro koho bude výhodná a komu se nevyplatí?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 28. 11. 2019
  • Kategorie: Novinky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout