Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Jak probíhá exekuce, co může exekutor zabavit a jak se bránit exekuci?

Publikováno 17. 9. 2019 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

Téměř jeden z deseti Čechů starších 15 let má osobní zkušenost s exekucí, toto číslo dlouhodobě víceméně neklesá. Exekuce je vykonávací řízení vznikající na základě rozhodnutí soudu, běžně se pod tímto pojmem rozumí vymáhání dluhů. V tomto článku si vysvětlíme, jak exekuce probíhá, co všechno může exekutor zabavit a jak se neoprávněné exekuci bránit.

Exekuce v několika číslech

821 000
Počet lidí v exekuci v České republice
489 000
Počet lidí, kteří mají 3 a více exekucí
159 000
Počet lidí, kteří mají více jak 10 exekucí
300 000 000 000 Kč
Celková vymáhaná jistna v rámci exekucí v Česku

Výše uvedená data jsme převzali z odborného webu www.mapaexekuci.cz a jsou platná pro rok 2018. Na uvedené stránce si můžete rozkliknout jednotlivá města a místa na mapě a dozvědět se, které lokality jsou exekucemi zatíženy nejvíce. Dlouhodobě nejhorší situace je v Karlovarském a Ústeckém kraji.

www.mapaexekuci.cz

Co může exekutor zabavit?

Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit je poměrně rozsáhlý, v článku vypisujeme pouze ty nejtypičtější. Exekutor nesmí zabavit například následující:

Běžné oděvy
Běžné vybavení domácnosti
Stůl, postel, skříň, kuchyňská linka, nádobí a elektrické spotřebiče pro provoz domácnosti (lednička, pračka, vařič, vytápěcí tělesa atd.) a to pokud zmíněné vybavení nepřesahuje obvyklou cenou
Osobní věci
Snubní prsteny, svatební šaty a oblek, fotografie, diplomy, písemnosti …
Zdravotnické potřeby
Potřeby, které dlužník nezbytně potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
Studijní a náboženské materiály
Dětské hračky
Domácí mazlíčci
Kočky, psi, rybičky, …
Peněžní hotovost
Do dvojnásobku životního minima<

Jak exekuce probíhá?

Exekuce může provádět exekutor nebo exekutorský úřad, jejich seznam naleznete zde. Každý z exekutorů má celorepublikovou působnost. Prací exekutora je zvolit typ exekuce, který bude nejefektivnější. Obvykle se tedy používá exekuce na plat a exekuce na bankovní účet. Možnými variantami jsou ale třeba i exekuce na důchod či sociální dávky. Exekuce na majetek v domácnosti a jiný movitý majetek je nejextrémnější formou, ke které je přistoupeno pokud nelze použít žádnou jinou variantu.

 • Exekutor je povinen se prokázat pověřením soudu
 • Exekutor se musí prokázat služebním průkazem s fotografií
 • Exekutor vystupuje jako právnická osoba
 • Exekutor má právo vstoupit do vašeho obydlí
 • Exekuci může asistovat Policie ČR

Možnosti vymáhání peněžitých částek

 • Srážky ze mzdy a dalších příjmů
 • Zablokování bankovního účtu
 • Pozastavení řidičského oprávnění
 • Exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech
 • Zabavení nemovité věci
 • Případný prodej movitých a nemovitých věcí

Jak se bránit exekuci?

Pokud dojde k exekuci, můžete se jí bránit několika způsoby. Můžete se odvolat, zažádat o odklad exekuce nebo vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Odvolání je možné proti usnesení o zahájení exekuce a je nutné ho podat písemně do rukou příslušného exekutora nejpozději do 15 dnů od doručení písemného usnesení. Zákon ovšem neumožňuje odvolání proti některým úkonům. Pokud by se osoba, proti níž je návrh na zahájení exekuce, ocitla bez vlastního zaviněné v přechodné situaci, během níž by exekuce měla zvlášť nepříznivý vliv na dlužníka, je možné žádat o odklat exekuce. Návrh opět musí být sepsán písemně a doložen patřičnými dokumenty (např. lékařská zpráva). Pokud je exekuce neoprávněná, lze žádat o její zastavení (opět písemně k rukou exekutora). Exekutor má následně 15 dnů k tomu, aby vyzval všechny účastníky (věřitele) k vyjádření a to do 30 dní. Pokud nedojde ke zrušení exekuce, je podstoupena soudu.

Nezabavitelná částka mzdy

Nezabavitelná částka mzdy je částka, která nesmí být zaměstnanému zabavena. Tato částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a je ovlivněna zejména počtem vyživovaných osob. Nezabavitelná částka se každoročně lehce mění, pro letošní rok je platná částka 6428,67 Kč. V případě výživného je stanovena 1/4 z nezabavitelné částky na osobu, jedná se o 1607,17 Kč. Částka, nad kterou se srazí zbytek mzdy je 9643 Kč.

Jmenný seznam dlužníků v exekuci

Na internetu je po registraci dostupná věřejná část exekučního rejstříku, ten eviduje neukončené pohledávky vzniklé v exekučních řízeních. Rejstřík naleznete pod názvem Centrální evidence exekucí (CEE). Registr exekucí zajišťuje kontrolu a seznam dlužníků a funguje také jako prevence pro další věřitele. Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.).


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout