Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Jaká jsou pravidla pro osobní bankrot. Jaké jsou podmínky v roce 2021?

Publikováno 1. 6. 2021 v kategorii Půjčky, Vzdělávání

Každého z nás může potkat nevlídná životní situace spojená s přemírou dluhů. Pokud své finanční závazky neukočírujete, dostanete se do fáze, kdy vás bude ohrožovat exekuce. Černý scénář, který nechce prožít určitě nikdo z nás. Pokud ve vašem životě vše směřuje tímto tempem, můžete zatáhnout za záchranou brzdu, jíž představuje osobní bankrot. Pod tímto pojmem si vybavte jediné. Vypořádání se s vlastními dluhy prostřednictvím insolvenčního řízení. Tento proces je nadějí do nového života bez dluhů.

Výsledek schváleného osobního bankrotu

 • Zastavíte exekuce
 • Stopnete narůstání dluhů u věřitelů
 • Zaplatíte pouze část svých závazků
 • Během pár let se zbavíte kompletních dluhů

Postup jak požádat o osobní bankrot

Když se rozhodnete vyhlásit osobní bankrot, musíte o to požádat příslušný soud. Základem je tedy podání žádosti se všemi náležitostmi. Pokud si nejste jisti, je lepší oslovit odborníky, kteří vám s přípravou žádosti pomohou. Tím se vyvarujete problémů a nežádoucímu zamítnutí. Osobní bankrot je možné vyhlásit pouze za předpokladu, že splňujete níže uvedené. Soud se pochopitelně bude zajímat i o to, zda takový krok myslíte vážně a jestli je váš záměr poctivý. Zároveň byste neměli mít kvalifikovanou insolvenční historii.

 • Dluhy nesmí pocházet z podnikání
 • Dlužíte více než jednomu věřiteli
 • Dluhy jsou po splatnosti alespoň třicet dnů
 • Nejste schopni splácet své závazky
 • V posledních deseti letech vám nebylo přiznáno oddlužení
 • V posledních pěti letech nebyl zamítnut návrh na oddlužení

Podoba osobního bankrotu

Nyní se pojďme zaměřit na to hlavní, jak vlastně takový osobní bankrot vypadá. Jeho cílem je uspokojit všechny věřitele, k čemuž dochází zpeněžením movitého a nemovitého majetku. V tomto směru se nemusíte obávat, protože věci a základní potřeby pro běžné žití nejsou prodávány. Když není možné uhrazení 100 % pohledávek, nabízí se dvě varianty splácení.

 • Během tří let uhradíte 60 % svých závazků
 • Během pěti let vynaložíte maximální úsilí pro uhrazení dluhů

Věci, které byste měli vědět

Základní popis osobního bankrotu uvedený výše je třeba doplnit ještě o několik podstatných informací, které by měl každý potenciál zájemce vědět. Například to, že jakýkoliv majetek nabytý mimo základní příjem je třeba odevzdat ve prospěch věřitelů. To platí po celou dobu splácení. Může se jednat o příjem z další výdělečné činnosti, dědictví a podobně. V rámci osobního bankrotu se nabízí také možnost přerušení nebo prodloužení splatnosti finančních závazků.

 • Vše musí povolit insolvenční soud
 • Přerušení splácení lze provést na dobu jednoho roku
 • Prodloužení splácení se týká lhůty šesti měsíců
 • Vždy k tomu musí být pádné důvody

Výjimkou není ani snížení splátek, o které je možné požádat soud. Tato varianta ovšem vyžaduje důkladné přezkoumání od podaných důvodů, přes chování klienta, až po jeho příjem a doporučení věřitelů. V závislosti na tom, jakým věřitelům a za co vlastně dlužíte může nastat situace, kdy konkrétní dluhy jednoduše musíte splatit a nebudou vám odpuštěny. Typickým příkladem je výživné a škody způsobené na zdraví jiných osob.

Nejhorší scénář pochopitelně nastává v situaci, kdy nebudete plnit podmínky soudu z pohledu splácení. Nebo když si vezmete další půjčky. Pak může dojít ke zrušení oddlužení. To mimochodem můžete provést i vy sami, popřípadě když se prokáže, že v souvislosti s oddlužením máte nekalé úmysly. Oddlužení je cestou ven z dluhů, musíte ovšem splnit všechny podmínky do detailu a v následujících letech tzv. sekat latinu.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout