Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Registr dlužníků SOLUS – nejčastější otázky a odpovědi

Publikováno 1. 6. 2019 v kategorii Půjčky

O registru dlužníků SOLUS jste již v minulosti pravědpodobně slyšeli. O tom, k čemu slouží, jak funguje a jak se z něj dostat panuje spousta mýtů a doměnek. V dnešnímu článku se proto pokusíme ty nejčastější otázky klientů zodpovědět.

SOLUS – nejčastější otázky a odpovědi

Co je registr dlužník SOLUS?

SOLUS je zájmové sdružení, jehož členy jsou bankovní a nebankovní instituce, mobilní operátoři, pojišťovny a další subjekty. Registr slouží k vzájemnému sdílení informací o klientech, o tom zda-li mají vůči dané společnosti nějaké závazky a zda-li je plní. Registr tak plní dvojí funkcí jak pozitivní, tak negativní. Pokud tedy máte například úvěr, který řádně splácíte, bude pro vás možná jednodušší získat hypotéku a podobně. Naopak, máte-li závazek, který dlouhodobě neplníte, budou o něm vědět i ostatní členové a úvěr nezískáte vůbec nebo dostanete výrazně horší nabídku. Kompletní seznam členu naleznete na stránce www.solus.cz.

Je nějak stanovena minimální výše dluhu, do které se záznam neprojeví v registru? Například 50 Kč?

Ano, je. Minimální dluh, který bude po splatnosti do registru zapsán je ve výši 500 Kč.

Dostanu se do registru pokud zapomenu jednu splátku?

Obvykle ne. Členové do registru obvykle zapisují pouze dluhy, které jsou v prodlení tři a více splátek. Pokud tedy pozdě zaplatíte například jednu mesíční splátku leasingu na auto, nic vážného se neděje. Existují však dvě výjimky. Na začátku smluvního vztahu lze dlužníka do SOLUSu zanést již při 2 neuhrazených splátkách a rovněž na konci vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka. Do registru se rovněž promítne i klient u něhož došlo ke zesplatnění nebo odstoupení od smlouvy. Nikdy však není doba pro zápis do registru kratší než 30 dní.

Jak dlouho jsou záznamy v registrech evidovány?

Informace o neplatících klientech jsou v databázi vedeny 3 roky. Pokud je dluh veden v kategorii telekomunikace, energie, plyn, pak k automatickému výmazu dochazí po jednom roce od data úhrady dlužné částky.

Jak zjistím, zda-li mám záznam v registru SOLUS?

Zažádát si můžete o výpis prostřednictvím webových stránek, nebo písemnou žádostí. Žádost je vždy nutné doplnit fotokopií dokumentu prokazujícího totožnost a úředně ověřeným podpisem. Adresou pro podání písemné žádosti je SOLUS z.s.p.o., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4. Odpověď může být zpoplatněna. Podrobněji celý postup popisujeme v článku Registr SOLUS – kompletní seznam dlužníků k nahlédnutí

Jak často dochází k aktualizacím registru?

Členské společnosti sdružení mají povinnost aktualizovat databázi minimálně 1× měsíčně. A to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce.

Mohu se v registru SOLUS objevit neoprávněně?

Ve výjimečných případech bohužel ano, občas se stane, že se nějaký podvodník pokusí zcizit identitu (například si vezme úvěr na ukradené doklady a následně nesplácí). Pokud se v takové situaci ocitnete, zkontaktujte se se společností, která záznam do registru provedla. Pokud dojde k prokázání skutečnosti, je záznam neprodleně odstraněn.

Mohu si půjčit peníze, pokud mám záznam v registru?

Ano, pochopitelně můžete. Existují jednak půjčky bez registru a zároveň každá společnost vyhodnocuje žadatele o úvěr podle jiných kritérií, přičemž vždy podstatným aspektem pro rozhodování je aktuální schopnost žadatele splácet. Pokud tedy v současnosti máte negativní záznam v registru, neznamená to, že úvěr nedostanete u žádné společnosti. Každopádně ale budete podrobeni velmi důkladnému prověření.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?

Všechny žádosti SOLUS vyřizuje bezodkladně, nejpozději pak do 30 dnů pod podání. SMS výpis obvykle obdržíte do jedné minuty. Papírový výpis nejpozději v uvedené lhůtě (žádosti jsou vyřizovány podle pořadí v jakém přicházejí).

Může si někdo jiný nechat zaslat výpis mé osoby?

Pouze pokud je daná třetí osoba zplnomocněna. V opačném případě platí, že je výpis vždy adresován na osobu, jejíž kontaktní údaje jsou obsažené ve výpisu. V praxi tedy nehrozí, že by si váš soused mohl nechat zaslat výpis SOLUSu týkající se vaší osoby.

Co všechno se dozvím z výpisu?

Výpis vždy obsahuje informaci o tom, zda-li jste nebo nejste v registru dlužníků SOLUS zapsáni. Pokud je záznam veden, pak je obsahem výpisu také to, jaké osobní údaje jsou uložené a informace o společnosti, která zápis provedla. Nechybí samozřejmě také informace o dluhu jako takovém.

Jak dosáhnout vymazání mého záznamu ze SOLUSu?

NÁVOD: Jak dosáhnout vymazání záznamu z registru dlužníků SOLUS

  • Registr dlužníků SOLUS – nejčastější otázky a odpovědi
  • Autor článku:
  • Publikováno: 1. 6. 2019
  • Kategorie: Půjčky
  • Štítky:


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout