Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Počet pojistných podvodů rok od roku roste. Nejčastěji v souvislosti s úrazovým pojištěním

Publikováno 20. 1. 2020 v kategorii Novinky, Pojištění

Každý rok pojišťovny zaznamenávají nespočet pojistných událostí, na základě kterých poskytují pojistná plnění. Ne každá událost je ovšem přesným odrazem reality. Část nahlášených pojistných událostí jsou podvody, ať už úmyslné navyšování škody, nebo sofistikovanější promyšlené akce. Není divu, že problematika pojistných podvodů je pojišťovnami detailně sledována.

Tisíce podezřelých pojistných událostí ročně

České pojišťovny hlásí více než 10 000 pojistných událostí roku 2018, které u nich vzbuzují podezření, že by se mohlo jednat o pojistný podvod. Tato podezření mají hodnotu bezmála 1,3 miliardy korun. Zprůměrujeme-li hodnoty roku 2018, české pojišťovny vyšel jeden pojistný podvod na 232 000 korun! Oproti roku 2017 stoupla průměrná hodnota podvodu o 18 %. Podvody za první tři kvartály roku 2019 dosáhly prozatím celkové hodnoty 316 milionů korun.

Kde se nejvíc podvádí? V Praze

Regionem, kde letos k podvodům docházelo nejvíce je hlavní město Praha. Pomyslné první místo v podvodovosti má Praha tradičně. Detektivové pojišťoven, kteří se na odhalování pojistných podvodů podílejí, zaznamenali v Praze podvody za 68 milionů korun. S podvody ve výši 48 milionů korun dělá Praze na pomyslné bedně společnost Jihomoravský kraj. V jižních Čechách byly pak odhaleny podvody za 38 milionů. Regionem s nejméně podvody je Vysočina. Již několik let po sobě ji Český asociace pojišťoven uvádí jako kraj s nejméně odhalenými pojistnými podvody, protentokrát za 560 tisíc korun. Toto pořadí krajů uvádí ve směs všechny pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven. Některé ještě doplňují, že přední místa těchto nelichotivých žebříčků obsazují také Ústecký či Moravskoslezský kraj.

Některé podvody na vlně bizarnosti

Ne všechny pojistné podvody jsou dobře naplánované a připravené. Mnoho jich skončí neúspěchem a odhalením a některé z nich jsou opravdu spíše bizarními příhodami. Například příběh muže, který se svým vozidlem zcela opilý havaroval. Pro policisty si připravil výmluvu pro svou domnělou opilost, která spočívala v tom, že v autě převážel víno, které následně po nehodě z důvodu zranění použil pro vypláchnutí ústní dutiny. Jiný podvodník, tentokrát automechanik, využíval automobily svých klientů, které měl opravovat, aby na ně nahlásil smyšlené dopravní nehody, a to hned více pojišťovnám najednou. Automechanik byl odsouzen k čtyřem a půl letům za mřížemi. O další bizarnost se postaral podnikatel v oboru potravinářství. Pojišťovně nahlásil škodu, kterou mu způsobila nefunkční mrazicí technika, kvůli které přišel o značnou část svých zásob. Po sléze vyšlo najevo, že počet mražených kuřat, který podnikatel uváděl, značně převyšovalo kapacitu zmíněného mrazáku.

Úrazové pojištění – domnělý zlatý důl pro podvodníky

S obdobím letních dovolených je spojen také nárůst podvodů v rámci cestovního pojištění. Škody v případech ztráty či ukradení zavazadel při jejich transportu, popřípadě z automobilu se pohybují v řádech jednotek tisíc, velká většina těchto škod nepřesáhne úroveň 10 000 korun. To však nebrání některým lidem škodu záměrně navýšit a nahlásit o řády větší sumy. Existují však také případy, kdy nepáchají podvody jednotlivci, ale kdy jsou podvody spáchány většími skupinami, které se zaměřují na plánované akce. V minulosti byly jejich doménou podvody spojené s pojištěním vozidel, v dnešní době lze ze statistik vyčíst jejich nové zaměření na úrazová pojištění.

Co se týče zmíněného úrazového pojištění, jednotlivci se ve valné většině případů pokoušejí o to, aby jejich doba léčení byla co nejdelší a získali tak vyšší plnění. Organizované skupiny do svých pojistných podvodů na úrazovém pojištění přibírají také lékaře, kteří zvyšují počet pojistných událostí. Valná většina lékařů se však na podvodech nepodílí vědomě. Měli by si být ale vědomu, že pokud je pacientovi neoprávněně prodlužována léčebná doba, lze takové jednání považovat za spoluúčast na pojistném podvodu. V takovém případě přichází sankce v souvislosti s právními následky takového jednání.

Sankce až 10 let za mřížemi

Velké množství osob, které páchají podvody nebo se o tyto podvody pokoušejí, jsou častokrát běžná lidé bez trestní minulosti, žijící spořádaným životem. Spousta z nich přitom ani neví, že v souvislosti s navyšováním škod v rámci pojistných událostí, mohou páchat trestný čin. Častokrát lidé ani nespatřují nemorálnost jejich činů. Pro pojistný podvod jako trestný čin zákon stanoví trest s nejvyšší možnou sazbou až 10 let odnětí svobody. Naplnění skutkové podstaty zmíněného trestného činu požaduje úmyslně nepravdivé vyplnění pojistné smlouva, podání nepravdivých údajů pojišťovně nebo zamlčení podstatných okolností vzniku či náležitostí škody. Jak již bylo zmíněno trestem pro takové jednání může být odnětí svobody v trvání dvou až deseti let, peněžitý trest či propadnutí věci.

Pravděpodobnost odhalení podvodu je vysoká

Na odhalování pojistných podvodů se v rámci pojišťovacích společností podílejí profesionální detektivové, profesionálové ve svém oboru. Česká asociace pojišťoven ještě k tomu používá počítačové systému SVIPO a SVIPO II, kterými si pojišťovny mezi sebou vyměňují důležité údaje o podvodných pojistných událostech. Zmínění vyšetřovatelé pojišťoven se také často vydávají na místa pojistných událostí, hledají podezřelé okolnosti, důkazy, mluví se svědky, analyzují písemné dokumenty a podobně.

  • Počet pojistných podvodů rok od roku roste. Nejčastěji v souvislosti s úrazovým pojištěním
  • Autor článku:
  • Publikováno: 20. 1. 2020
  • Kategorie: Novinky, Pojištění


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout