Bonita

Publikováno 27. 5. 2019 v kategorii Slovník

Vyjadřuje schopnost klienta dostát svým závazkům – například schopnost včas a řádně splácet půjčku či hypotéku. Čím vyšší bonita je, tím nižší riziko daný klient představuje pro věřitele (banku, nebankovní společnost atd.). Zákazník s vysokou bonitou často dostane lepší nabídku a možnost vyšší půjčky, než zákazník s nízkou bonitou. Při nedostatečné bonitě pak může dojít k celkové zamítnutí žádosti. Bonita jako taková je dána výší příjmu, věkem, vzděláním, rodinnou situací, povoláním atd.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout