Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Chcete lepší nabídku půjčky? Zlepšete svoji bonitu před žádostí o úvěr

Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky

Loňská novela zákona o spotřebitelských úvěrech (která vešla v účinnost od 1. března 2017) sebou přinesla bezpočet nejrůznějších změn, mezi nimiž jste si mimo jiné mohli povšimnout také zvýšených nároků na bonitu klienta. Ta je totiž poměrně rozhodujícím aspektem při schvalování žádosti o úvěr, ať už jde o ten spotřebitelský nebo hypotéční. Pakliže jste se s tímto výrazem doposud nesetkali, osvětlíme vám nejprve jeho význam. Tento pojem definuje schopnost člověka splácet své závazky. Mnohdy lze tuto skutečnost označit, jako solventnost klienta. Právě na to si bankovní a nebankovní společnosti dávají pozor, aby nepůjčili někomu, kdo své závazky nebude schopen splácet a mohl by se dostat do nepříjemné dluhové pasti.

Jak se vypočítá bonita klienta?

Z logiky celé věci vyplývá, že čím vyšší máte bonitu, tím vyšší je šance na kladné schválení půjčky a případně také výhodnější úrokovou sazbu. Výpočet vaší bonity je jednoduchý. Od vašich příjmů odečtěte všechny výdaje a takový výsledek již finančním institucím naznačí, do jaké míry jste pro ně bonitní. Ano, na bonitu nemá vliv pouze velikost vašeho příjmu ze závislé či samostatně výdělečné činnosti, ale také to, kolik pravidelně utrácíte za služby a závazky nejrůznějšího charakteru. Potom lze totiž odvodit, kolik peněz vám zůstane. Zároveň bonitu ovlivňují další – neméně důležité – hodnoty:

Co ještě ovlivňuje bonitu žadatele o půjčku?

 • věk – čím starší žadatel, tím hůře
 • pohlaví – muži mají vyšší tendenci nesplácet
 • dosažené vzdělání – čím vyšší a lepší, tím lépe
 • profese – např. doktoři nebo právníci jsou na tom lépe
 • rodinný stav, počet dětí – čím méně závazků, tím lépe

Zvyšte bonitu a tím pádem i šanci na úspěch

Nyní už do jisté míry tušíte, jaké věci ovlivňují velikost bonity, proto se na ně můžete zaměřit. Před žádostí o úvěr byste si měli stanovit dva zásadní cíle.

 • Zvýšení příjmů
 • Snížení výdajů

Zvýšení příjmů

V tomto směru nemusíte za každou cenu změnit zaměstnání, pakliže se však naskytne lukrativnější práce, využijte toho, protože s přibývajícím výdělkem stoupne i vaše celková bonita. Tu lze navýšit i pravidelným přivýdělkem vedle hlavního zaměstnání, který se započítává do kompletní bonity. V rámci příjmů jsou důležité hodnoty za poslední tři měsíce, případně poslední daňové období.

Snížení výdajů

Bonitu lze ovlivňovat nejenom příjmy, ale také výdaji. V tomto směru je bezpochyby logické, že se musíte snažit vaše náklady co nejvíce minimalizovat. Splácíte-li jiné úvěry, snažte se je doplatit nebo refinancovat a docílit menšího finančního zatížení. Někdy pak stačí jen snížit pravidelné splátky na spoření, penzijní připojištění a podobné produkty. Tím totiž snížíte výdaje a rázem zvýšíte celkovou bonitu.

Využijte spolužadatele

Na závěr je dobré zmínit, že pakliže nejste schopni zvyšovat příjmy či snižovat výdaje, máte možnost navýšit bonitu ještě jedním způsobem. O spotřebitelský či hypotéční úvěr budete žádat se spolužadatelem, s nímž dosáhnete větší solventnosti pro banku. Z toho plyne snazší dosažitelnost na vysoké peněžní částky a bezproblémový proces schválení. Na druhou stranu musíte mít někoho, kdo vám bude ochoten ručit a to je složité a může být velmi rizikové.

 • Chcete lepší nabídku půjčky? Zlepšete svoji bonitu před žádostí o úvěr
 • Autor článku:
 • Publikováno: 1. 5. 2019
 • Kategorie: Půjčky
 • Štítky:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout