Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Co se stane, pokud včas nezaplatíte povinné ručení? Jaké pokuty vám hrozí?

Publikováno 23. 11. 2021 v kategorii Povinné ručení, Vzdělávání

S povinným ručením se setkal bezpochyby každý řidič dopravního prostředku. A není se čemu divit. Právě označení „povinné“ je do značné míry jasně vypovídající. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. To definuje zákon č. 168/1999 Sb. Bez platného povinného ručení jednoduše nemůžete vyrazit na silniční komunikace, jinak vám hrozí pokuta. Na úvod ještě doplníme, že právě z povinného ručení jsou hrazeny náklady na škody, které způsobíte ostatním řidičům. Zkrátka na cizím majetku a životech. Když byste povinné ručení neměli, všechny finanční škody půjdou za vámi. Vzhledem ke stále dražším autům a věcem obecně byste se pak nemuseli doplatit. Nyní něco málo ze statistik z konce roku 2000.

  • Evidováno celkem 8,5 milionů pojištěných vozidel
  • Nepojištěných vozů bylo kolem 161 tisíc
  • Ročně proběhne cca 3 tisíce nepojištěných nehod
  • Náklady na ně se pohybují na hranici 400 milionů korun

Kdy zaplatit povinné ručení?

Úhrada povinného ručení je obvykle dána přesně daným termínem jako u ostatních služeb, které využíváte. V případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla lze zmínit pouze jednu důležitou věc. A to je typ uzavřené smlouvy, respektive její platnost. Mohou totiž nastat situace, kdy uzavřete pojištění pouze na určitou dobu, například čtrnáct dnů. Obvykle k tomu dochází při nákupu nového nebo ojetého vozu, abyste s ním mohli bez problému dojet domů. Na splatnost takového závazku jistě nezapomenete, protože se hradí hned při podpisu pojistné smlouvy.

Opakem toho je mnohem častější smlouva na dobu neurčitou. Její platnost je standardně jeden rok a pokud ji žádným způsobem nevypovíte, automaticky se prodlužuje. V jejím případě už může dojít k tomu, že platbu zapomenete uhradit, protože splatnost může nabývat několika podob a není nutné vše platit při podpisu smlouvy.

  • Roční úhrada
  • Pololetní úhrada
  • Čtvrtletní úhrada
  • Měsíční úhrada

Pravdou však zůstává, že nejvíce lidí volí roční jednorázovou platbu, která je spojena s určitou slevou na povinné ručení. Právě v jejím případě ale lidé nejvíce zapomínají na úhradu. Je to způsobeno tím, že informace o platbě často dorazí dva měsíce před splatností a někdo ji jednoduše odloží na pozdější dobu. A hle, problém může být na světě.

Sankce za neuhrazené povinné ručení

U většiny pojišťoven bývá zvykem, že vás po době splatnosti povinného ručení poměrně brzy kontaktují prostřednictvím upomínky. Když na ni obratem zareaguje a pojištění uhradíte, obvykle je to zcela zdarma. Horší situace nastane, když zapomenete zaplatit i takovou upomínku. Potom už se můžete setkat se sankčními poplatky spjatými se všemi následnými upomínkami. V závislosti na pojišťovně vás mohou čekat i úroky z prodlení. Výše uvedené ovšem není tím jediným trestem, který vás v případě neuhrazeného povinného ručení může potkat.

  • Když nemáte platné povinné ručení při kontrole Policií ČR, můžete dostat pokutu ve výši až 2 000 Kč.
  • Když dojde na čerpání finančních prostředků z povinného ručení, které nemáte plně uhrazeno, může dojít ke snížení plnění.

Pokud nastane druhý uvedený scénář, je obvykle dobré, když máte uhrazenou alespoň část platby za povinné ručení. A zbytek samozřejmě obratem doplatíte. Jestliže budete laxní k povinným úhradám za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojišťovna vám může pojistnou smlouvu vypovědět. Ani vy byste neměli zapomínat na řádné ukončení pojistné smlouvy, pokud k němu dojde. Tím, že přestanete platit povinné ručení oficiálně neukončujete smlouvu, ale stáváte se dlužníkem. Typickým příkladem je prodej vozidla a převod na nového majitele či odstavení vozidla a předání značek do depozitu.

Garanční fond ČKP

Nastat pochopitelně může situace, kdy způsobíte nehodu a nemáte povinné ručení. V ten moment jsou škody hrazeny z garančního fondu ČKP neboli České kanceláře pojistitelů. Ta ovšem bude všechny škody vymáhat na vás. A mnohdy nejde o žádné malé škody. Ty se mohou pohybovat ve výši stovek tisíc až milionů korun. Z výše uvedených řádků tedy jasně vyplývá, že splatnost povinného ručení byste rozhodně neměli v žádném případě podceňovat. Jak můžete správně tušit, ve všech situacích z toho koukají jen samé problémy.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout