Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Diety pro zaměstnance – výše sazeb zahraničního stravného v roce 2020

Publikováno 30. 1. 2020 v kategorii Volný čas, Vzdělávání

Každý zaměstnanec, který je v rámci výkonu svého povolání vyslán na nějakou pracovní cestu má samozřejmě nárok, dle zákoníku práce, na náhradu jeho nákladu na stravování v rámci dané cesty. Tyto náhrady můžete znát pod pojmem stravné či také diety. Právo zaměstnance na náhradu se uplatňuje také v případech vyslání pracovníka do zahraničí. V tomto případě plní stravné vedle zmíněného také funkci vyrovnání rozdílné cenové hladiny země, do které je pracovník vysílán.

Ministerstvo financí každoročně vyhláškou upravuje výše zmíněných náhrad pro konkrétní země. Dělá tak na doporučení ministerstva zahraničí, který podá financím své informace o vývoji cen potravin a stravování v různých zemích. Údaje jsou stanoveny na základě cen v rámci střední kvality v rámci daných zemí. V rozvojových zemí se pak počítá s cenami v zařízeních s nejlepší kvalitou.

Výši diet je potřeba každoročně upravovat

Jak již bylo zmíněno, výše stravného pro zahraničí se upravuje, resp. zvyšuje, každoročně. Ministerstvo financí tak zvýšení stanoví v rámci vyhlášky. Musí tak učinit vždy, když se ceny v dané zemi sníží, nebo zvýší alespoň o 20 procent. Ceny diet se určují v příslušné místní měně. Letošní vyhláška obsahuje úpravu pro 25 států (k tomu je nutno připočíst velké množství malých ostrovních států Tichomoří). Pro státy, které nejsou vyhláškou stanoveny nové výše diet, platí vyhláška ministerstvo z roku 2019.

Náš tip: Vyberte si kvalitní cestovní pojištění

V jakých případech můžete od zaměstnavatele dostat snížené diety?

Váš zaměstnavatel má možnost snížit vám za určitých podmínek stravné o 25 procent, v některých případech i o 50 procent z částky kterou určuje vyhlášky ministerstva financí. Zmíněné snížení o čtvrtinu může být uplatněno u všech zaměstnanců v rámci soukromého sektoru. Poloviční snížení zahraničních diet může být použito v rámci specifických zaměstnání. Jedná se o námořníky a pracovníky v rámci personálu vnitrozemské platby, pokud vyráží do zahraničních vod. Důležité je si uvědomit, že zaměstnavatel musí toto opatření uplatnit před vysláním do zahraniční destinace. A jak se vyslovil také Nejvyšší soud v rámci své judikatury, může tak být učiněno také jako jednostranné určení ze strany zaměstnavatele není za potřebí dohody se zaměstnancem. V případě, že před vysláním na zahraniční pracovní cestu zaměstnavatel právo na snížení náhrad neuplatnil, musí zaměstnanci poskytnout diety ve výší stanovené vyhláškou ministerstva – tedy plnou nesníženou základní sazbu pro danou zemi.

Další případy možného snížení diet

Může se stát, že pracovní cesta zaměstnance nezabere celý den, ale bude trvat v rámci hodin. Plné stravné za celý pracovní den zaměstnanci náleží v případě, že mimo území země strávil alespoň 18 hodin v rámci jednoho dne. Pokud tomu tak není, je možnost stravné poskytnuté zaměstnanci krátit. Pokud cesta trvá v rozmezí 12 až 18 hodin, náleží zaměstnanci diety ve výši dvou třetin vyhláškové sazby. Jedna třetina sazby pak náleží pracovníkovi, který v zahraničí strávil 1 až 12 hodin. Pokud zahraniční pracovní cesta trvá méně než zmíněná hodina, nenáleží zaměstnanci náhrada. Nemá nárok na žádné stravné. Samozřejmě mohou nastat také situace, kdy zaměstnanec na své zahraniční pracovní cestě obdrží stravu, která mu bude poskytnuta bezplatně. Také v takovém případě má zaměstnavatel také právo jeho stravné krátit. Zaměstnanci v tomto případě náleží diety ve výši základní sazby vyhlášky snížené o každé bezplatně obdržené jídlo. Pokud má zaměstnanec má v rámci zahraniční cesty nárok na plné stravné, krátí se hodnota za bezplatné jídlo o 25 procent, v případě dvoutřetinové sazby stravného se za bezplatně poskytnuté jídlo sráží 35 procent ze základní sazby a v případě stravného ve výši třetiny základní sazby se bezplatné jídlo určí snížením základní sazby o 70 procent.

Konkrétní zvýšení sazeb v různých státech

Nové sazby stanovené vyhláškou ministerstva financí pro rok 2020 počítají například se zvýšením sazeb pro Spojené státy americké, kde je se základní sazba zvýší z 50 dolarů na 60 (nárůst o 20 procent). U Austrálie došlo k navýšení z 55 na taktéž na 60 dolarů (zvýšení o 9 procent). Co se týče evropských států, respektive států Evropské unie, kam jsou naši pracovníci vysílání nejčastěji, došlo k nárůstu například pro Dánsko z 50 na 55 eur, dále pro Irsko z 45 na 50 eur. Základní sazba pro Itálii, San Marino a Vatikán se zvyšuje z 45 na 50 eur. Stejně jako sazba pro Lucembursko a Maltu. O něco nižší je základní sazba pro Španělsko, která činí od roku 2020 45 eur (oproti roku 2019, kdy byla dle vyhlášky 40 eur). Vyhláška dále upravuje sazby také pro exotičtější destinace jako Bahrajn, Omán, Saúdskou Arábii, Malajsii, ale také například KLDR či Sýrii. Nejvyšší základní sazbu stanoví vyhláška pro Venezuelu, kde činí 65 dolarů. Oproti minulému roku se zvýšila z dosavadních 60 dolarů.

Jedná se o zákonný nárok, lze ujednat více

Výše popsané popisuje pouze to, na co má zaměstnanec zákonný nárok dle zákoníku práce. Samozřejmě může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem smluvně ujednáno i vyšší finanční plnění v rámci diet. Dále může také zaměstnavatel poskytnout takzvané kapesné v rámci zahraniční cesty, nebo další náhrady, které si ujednají. Zákon stanoví pouze dolní limit, který nemůže být dotčen smluvními ustanoveními stran. Určuje zákonné minimum, na které mají nárok všichni zaměstnanci.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout