Doba hájení skončila. Kdy přestává platit sleva na studenta podle současných pravidel?

Publikováno 13. 12. 2019 v kategorii Vzdělávání

Většina studentů se nemůže dočkat chvíle, kdy pravou nohou vykročí do světa dospělých a nebude se muset řídit pokyny učitelského sboru v daném vzdělávacím institutu. Tento důležitý životní milník s sebou ovšem nese také řadu povinností, které vám mohou přerůst přes hlavu, když jim nebudete věnovat pozornost. V prvé řadě je potřeba říci, že jako člověk s ukončeným vzděláním už se nemůžete spoléhat na to, že za vás rodiče a stát budou všechno platit. Nebo se snad mýlíme? Do kdy vlastně platí sleva na studenta podle současných pravidel? Pokračujte ve čtení a dozvíte se vše potřebné.

Sleva na studenta je omezena 26. rokem věku

Studenti v drtivé většině případů ani nepostřehnou, že pro ně doba hájení definitivně skončila. Jelikož nebyli na následné životní kroky dopředu připraveni, neplatí odvody na sociálním a zdravotním pojištění vesele dál. To je ale samozřejmě špatně. Zákon o statní sociální podpoře říká, že slevu na studenta je možné uplatnit pouze v době, během které se mladý člověk soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Věková hranice je pak stanovena na 26 let. Od té chvíle už si vzdělání i povinné měsíční zálohy za zdravotní a sociální pojištění musíte hradit sami. Výjimku z pravidla tvoří pouze tzv. doktorské studijní programy, kde je krycí lhůta na vysokoškolské vzdělání prodloužena do 28 roku života.

Střední škola a konec? Srpen je posledním měsícem klidu

Pokud se po úspěšném zdolání střední školy rozhodnete nepokračovat ve studiu, můžete si svůj statut studenta z hlediska zdravotního pojištění užívat až do konce srpna. Platí to však pouze v případě, že během letních prázdnin nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost nebo jste po celý kalendářní rok nepobírali podporu v nezaměstnanosti. Jestli pro vás byla střední škola jen přestupní stanicí a po prázdninách hodláte navázat na vysokou školu, jsou letní měsíce považovány za soustavnou přípravu na zaměstnání. Samozřejmě musíte proces ukončení střední školy, letních prázdnin a nástupu na vysokou školu absolvovat ve stejném roce.

Studium na vysoké škole a slevy na studenta

Vysokoškolsky vzdělané osoby jsou za studenty považovány ještě měsíc poté, co řádně složí státnici. Během posledního roku studia však nesmějí vykonávat výdělečnou činnost nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti. Student se v průběhu let může rozhodnout, že pro něj vysokoškolské vzdělání není tím pravým ořechovým nebo jej ze školy jednoduše vyhodí. V takovém případě za něj stát odvádí zdravotní pojištění i měsíc po měsíci, kdy studia zanechal.

Sociální pojištění platí jen osoby výdělečně činné

Když dokončíte vzdělání, uběhne vaše doba hájení a vy stále nemáte zaměstnání, stačí se přihlásit pouze na zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění se totiž odvádí jen ve chvíli, kdy člověk vydělává. Doba, během níž tento odvod „zanedbáte“, se však logicky nezapočítá do starobního důchodu.

  • Doba hájení skončila. Kdy přestává platit sleva na studenta podle současných pravidel?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 13. 12. 2019
  • Kategorie: Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout