Kdo nabízí půjčky pro cizince žijící v České republice a za jakých podmínek je možné peníze získat?

Publikováno 19. 4. 2022 v kategorii Půjčky

Úvěrový trh je velice pestrý a přináší pro každého něco. Typickým příkladem jsou půjčky pro cizince. Jejich označení je poměrně vypovídající a prozrazuje, kdo vlastně může žádat o tento typ půjček. Jsou to cizinci, kteří ovšem musí splňovat jisté podmínky. Ty jsou v mnohých případech trochu přísnější nežli pro české občany, což je ale zcela logické.

Kdo poskytuje půjčky pro cizince?

V první řadě bychom se měli zaměřit na to, kdo je vlastně poskytovatelem takových úvěrů. Když se rozhlédnete po současném trhu zjistíte, že půjčky pro cizince jsou doménou bankovního i nebankovního segmentu. U bank je nabídka trochu omezenější. Ty, které úvěry tohoto typu nabízí jsou pak o něco více důslednější při schvalování žádostí. Daleko benevolentnější jsou nebankovní společnosti předkládající půjčky pro cizince. V jejich případě si pohlídejte jen férovost konkrétní nabídky, respektive splátkové podmínky. I když současné nebankovní společnosti disponují licencí od České národní banky, mohou se mezi poskytovateli najít takové, které si za úvěry pro cizince nechají pořádně zaplatit.

Podmínky pro získání půjčky pro cizince

Je nepochybné, že jako cizinci se musíte prokázat těmi správnými doklady, pokud chcete získat peníze od banky či nebankovní společnosti. Vzhledem k tomu, že jste cizinci, jedna z podmínek je celkem jasně vypovídající.

  • Povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
  • Trvalý pobyt na území Česka

Bez tohoto zásadního dokladu vám peníze nikde nepůjčí. Pokud máte povolení ke krátkodobému pobytu na území ČR, často můžete dosáhnout jen na úvěry splatné před vypršením této lhůty. Nastat pochopitelně může i situace, že jste cizinec s českým občanstvím. V takovém případě k vám bude přistupováno jako k českému občanovi. Prokázáním totožnosti s pomocí dvou dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo evropský občanský průkaz) to ale samozřejmě teprve začíná. Bance a nebankovní společnosti musíte doložit také dokumenty spojené s vaší celkovou bonitou. Zjednodušeně řečeno musíte prokázat, že jste schopni splácet vámi požadovanou půjčku.

  • Potvrzení o příjmu
  • Bankovní účet vedený u české banky
  • Čistý registr dlužníků

Pokud jste zaměstnancem, budete dokládat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Jestliže podnikáte a jste osobou samostatně výdělečně činnou, musíte předložit poslední daňové přiznání. Účet je nezbytný proto, aby vám na něj byla převedena schválená půjčka. Zároveň nesmíte mít žádné další dluhy a úvěrová historie musí být neposkvrněná.

Důležité informace na závěr

V rámci půjček pro cizince bychom měli zmínit také to, že banky a nebankovní společnosti často přihlíží i k dalším faktorům. Například k tomu, z jaké země pocházíte. Benevolentnější podmínky mají povětšinou občané Evropské unie, o něco důslednější prověřování se týká ostatních národností. Od vaší celkové bonity a přidružených faktorů se zároveň odvíjí i výše poskytnuté půjčky pro cizince. Na závěr máme ještě jedno praktické doporučení. Pokud hledáte vhodný úvěr tohoto typu, určitě nekývněte hned na první nabídku na trhu. Využijte srovnávacích portálů. Ty jsou schopné předložit vám podobu a podmínky několika půjček pro cizince na jednom místě. Vy si pak můžete vybrat, která z variant pro vás bude nejvýhodnější.

  • Kdo nabízí půjčky pro cizince žijící v České republice a za jakých podmínek je možné peníze získat?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 19. 4. 2022
  • Kategorie: Půjčky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout