Kdo platí daň z prodeje nemovitosti a kdo je od ni osvobozen?

Publikováno 24. 2. 2022 v kategorii Vzdělávání

Daně obecně jsou ožehavým a nekonečným tématem, ke kterému se mnozí z nás vrací každoročně. Jednou z takových daní je také daň z prodeje nemovitosti. Povinnost mnohdy zaměňovaná s daní z nemovitosti. Přitom v každém případě jde trochu o něco jiného.

Daň z prodeje a z vlastnictví nemovitosti

Daň z prodeje nemovitosti
se platí jednorázově poté, co prodáte nemovitost a pokud se na vás taková daň vztahuje
Daň z nemovitosti
hradíte opakovaně jako vlastník konkrétní nemovitosti

Aby to nebylo tak snadné, daň z prodeje nemovitosti je navíc spojena s řadou dalších informací. V následujících řádcích vám tak prozradíme, kdo ji musí hradit, k jakému datu a zda existují nějaké výjimky nebo slevy na této dani.

Daň z prodeje nemovitosti platíte ze zisku

Je pravdou, že člověk nemovitost neprodává každý den. Mnohdy je to pouze jednou za život. Proto takové dani nepřikládáme příliš velkou váhu a často na ní zapomínáme. Jestliže se však chcete vyhnout budoucím problémům a sankcím, neopomínejte na ni.

Tato daň je ovšem spojena s řadou nejrůznějších výjimek a důležitých věcí. V mnoha životních situacích se s touto daní ani nemusíte setkat, pokud splňujete jisté podmínky.

Vše, co byste měli vědět o dani z prodeje nemovitosti

Nyní by měla padnout jedna z nejpodstatnějších informací týkající se daně z prodeje nemovitosti. Tuto daň nemusíte hradit za podmínky, že prodáte nemovitost, v níž jste měli před samotným prodejem alespoň dva roky trvalé bydliště. Podobných osvobození existuje hned několik.

  • Osvobození platí pro nemovitosti vlastněné před rokem 2020, i za předpokladu, že jste v ní neměli trvalé bydliště. Minimální doba vlastnění musí být pět let.
  • U nemovitostí pořízených po roce 2021 se minimální doba vlastnění prodlužuje na deset let.
  • Daň neplatíte ani v případě, že byla zahrnuta do obchodního majetku.

Za určitých podmínek se dani z prodeje nemovitosti mohou vyhnout i ti, kdo nějaký objekt zdědili. V tomto případě platí jednoduché pravidlo. Pokud byl původní majitel, respektive zůstavitel osvobozen od daně z prodeje nemovitosti na základě splnění některé výše uvedené podmínky, toto osvobození se vztahuje také na vás samotné. Pokud ve vašem případě přece jenom dojde k povinnosti zaplatit daň z prodeje nemovitosti, přijde vám vhod ještě několik níže uvedených informací. Ty se týkají primárně možného snížení výše daně. A to vlivem nákladů spjatých s prodejem nemovitosti. Do těchto nákladů můžete zahrnout například provizi makléři, popřípadě do snížení započítáte i jiné náklady.

  • Inzerce související s prodejem
  • Vyklízení nemovitosti před prodejem
  • Nezbytné opravy

Nepropásněte termín zaplacení daně z prodeje nemovitosti

Nakonec je tu jedna z neméně zásadních informací. A to je termín, do kterého musíte uhradit daň z prodeje nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o daň související s příjmem, termín v tomto případě bude celkem zřejmý. Zisk z prodávané nemovitosti zahrnete do svého daňového přiznání, které je zapotřebí podat nejpozději do konce března. Do té doby, potažmo do prvního dubna je daň z prodeje nemovitosti splatná. Myslete také na to, že daň z prodeje nemovitosti se do daňového přiznání uvádí vždy v následujícím roce. Pokud jste tedy obdrželi příjem z prodeje v roce 2021, budete tuto částku danit v roce 2022.

  • Kdo platí daň z prodeje nemovitosti a kdo je od ni osvobozen?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 24. 2. 2022
  • Kategorie: Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout