Kompenzační bonusy a příspěvky v rámci covidu. Musíte je zdanit?

Publikováno 9. 3. 2021 v kategorii Vzdělávání

Doba covidová omezila příjem mnohých skupin lidí. Ve velké míře pak osob samostatně výdělečně činných. Stát všem těmto lidem poskytl řadu nejrůznějších příspěvků. Víte ale o tom, které podléhají zdanění a jaké nikoliv?

Kompenzační bonus pro OSVČ

Nejprve se pojďme věnovat kompenzačnímu bonusu. Ten se mimochodem v poslední době zvýšil až na hodnotu 1 000 Kč. OSVČ o něj mohou žádat právě za účelem zlepšení svých hospodářských výsledků, avšak po splnění určitých podmínek. Pokud jde o kompenzační bonus pro OSVČ, hovoříme v rámci loňského roku o dvou vlnách příspěvků, které přišly na jaře a na podzim. Pokud jde o fyzické osoby, nejsou povinny tento příjem zdanit.

Dotační programy pro fyzické osoby

Trochu komplikovanější situace může nastat u dotačních programů zaměřených na nájemné, kulturu, ubytování, gastronomické provozovny a jiné. O tom, zda dochází ke zdanění či nezdanění tohoto příjmu u fyzických osob víceméně rozhoduje to, jakou povahu taková dotace má. Zdanění těchto příjmů můžete být ušetřeni například v situaci, kdy mají dotace investiční povahu. Naopak pokud půjde o dotace s provozní povahou, zdanění se nevyhnete. Takový příjem se daní jako příjem ze samostatné činnosti podle §7 zákona o daních z příjmů.

Příspěvky ve formě ošetřovného pro OSVČ

U osob samostatně výdělečně činných ještě zůstaneme, a to v souvislosti s ošetřovným. Takové ošetřovné není třeba zdanit jako běžný příjem. Platí to za předpokladu, že jsou příspěvky získány právě prostřednictvím dotačního programu k tomu určeného. To je ten pocházející od Ministerstva průmyslu a obchodu.

OSVČ se zaměstnanci

Pokud jste jako osoba samostatně výdělečně činná a máte vlastní zaměstnance, jistě vás neminul dotační program s názvem Antivirus. Jestliže jste z něj čerpali jakékoliv finanční prostředky, pak můžete být klidní, protože i tyto příspěvky jsou osvobozeny od daně a nepodléhají klasickému zdanění z příjmů fyzických osob.

Příspěvek pro důchodce

Pojďme v rámci tohoto článku pokrýt všechny příspěvky od státu související s covidem, u kterých vyvstává otázka, zda je zdanit či nikoliv. Právě proto na závěr uvedeme i tzv. rouškovné, což byl jednorázový příspěvek pro důchodce vyplácený do konce listopadu 2020. Tato finanční výpomoc měla sloužit pro nákup roušek a dalších produktů určených k ochraně zdraví před covidem. Tento příspěvek mohli obdržet pouze osoby pobírající nějaký typ důchodu.

  • Starobní
  • Sirotčí
  • Vdovský
  • Invalidní

Jednorázový příspěvek dosahoval výše 5 000 Kč. I v jeho případě ovšem platí, že jej není třeba zdanit.

  • Kompenzační bonusy a příspěvky v rámci covidu. Musíte je zdanit?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 9. 3. 2021
  • Kategorie: Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout