Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Paušální daň 2021. Komu se tato daňová novinka vyplatí a komu ne?

Publikováno 19. 1. 2021 v kategorii Novinky, Vzdělávání

Paušální daň, která je novinkou letošního roku, by měla malým podnikatelům a živnostníkům usnadnit život, protože minimalizuje papírování se kterým se každoročně potýkali. Ne každému se ale vyplatí.

Co je paušální daň?

Paušální daň je vlastně jednou platbou, která zahrnuje zdravotní a sociální pojištění a daňový odvod 100 Kč měsíčně. Živnostník tak odvede pouze jednu měsíční platbu v celkové výši 5469 Kč a to do 20. dne daného měsíce. Za rok se jedná v součtu o částku 65 628 Kč. Nic víc platit nemusí a neměl by se také obávat daňových kontrol. Částka je rozložena takto:

 • daň z příjmů stanovena fixně na 100 Kč
 • minimální výše zdravotního pojištění, ta pro rok 2021 činí 2 393 Kč
 • minimální výše sociálního pojištění navýšená o 15 %, to pro rok 2021 činí 2 976 Kč

Kdo může paušální daň využít?

Novinka má samozřejmě jistá omezení, není určena každému. Paušální daň může odvádět osoba samostatně výdělečně činná, tedy OSVČ a sice za těchto podmínek:

 • nesmí být plátcem DPH
 • nesmí mít registrační povinnost k DPH
 • nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení
 • nesmí být komplementářem v komanditní společnosti
 • nesmí být společníkem ve veřejné obchodní společnosti
 • příjmy nesmí za předchozí zdaňovací období přesáhnout 1 000 000 Kč
 • OSVČ nesmí plynout v rozhodném zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti

Jaké jsou výhody paušální daně?

 • méně bykrokracie a papírování
 • finanční úspora za daňové poradce
 • stačí nastavit jeden trvalý příkaz k provedení platby
 • jedinou platbou se zaplatí i odvody na pojistném a daň z přímu
 • není třeba vyplňovat a podávat daňové přiznání a přehled pojistného
 • mělo by se předejít kontrolám z finančního úřadu

Jaké jsou nevýhody paušální daně?

 • nelze uplatit slevu na poplatníka
 • nelze uplatit slevu slevu na manžela/manželku
 • nelze uplatit slevu držitele průkazu ZTP/P
 • nelze uplatit sleva na studenta / školkovné a bonus na děti

Komu se paušální daň vyplatí a komu ne?

Paušální daň se obecně vyplatí zejména svobodným a bezdětným s vyšším příjmy, které se blíží hranici 1 000 000 Kč. Živnostníkovi, který ale uplatňuje slevu na manželku a má děti se ale paušální daň spíše nevyplatí, zejména pokud vydělává částky kolem 500 000 Kč ročně.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout