Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ. Jaké jsou podmínky a možnosti pro její získání v roce 2021?

Publikováno 22. 3. 2021 v kategorii Vzdělávání

Poslední měsíce nejsou pro osoby samostatně výdělečně činné moc příznivé. Řada podnikatelů končí bez práce a proto se poměrně důležitým tématem stává úřad práce. Víte, za jakých podmínek můžete „na pracák“ a jak vysoký příspěvek od státu získáte?

Splnění základních podmínek

Ne každý má pochopitelně nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na počátku všeho je splnění několika základních podmínek, které vám nyní představíme a jimž se budeme v následujících řádcích věnovat podrobněji.

 • Přerušení nebo zrušení živnosti
 • Podání odpovídajících žádostí
 • Splnění účasti na důchodovém pojištění

Začněte přerušením živnosti

Pokud se chcete přihlásit k evidenci na příslušném úřadu práce, musíte splnit první podmínku v podobě přerušení podnikatelské živnosti, popřípadě jejího zrušení. Současně s tím je třeba takovou informaci oznámit na Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a v neposlední řadě i finančnímu úřadu. V tomto směru existují patřičné lhůty, do kdy je třeba tuto věc oznámit.

 • OSSZ a zdravotní pojišťovna do osmi dnů
 • Finanční úřad do patnácti dnů

Abyste se vyhnuli zdlouhavému objíždění nebo obesílání jednotlivých institucí, využijte jakýkoliv živnostenský úřad v České republice. Právě na něm vyplníte Změnový list a provedete přerušení či ukončení živnosti. Tento úřad vaši ohlašovací povinnost převezme na sebe a všem výše zmíněným úřadům dá vědět za vás.

Přihlaste se na pracovní úřad

Obratem po přerušení nebo ukončení živnosti podejte žádost pro registraci na úřad práce. V ideálním případě do tří dnů po výše popisovaném kroku. Hned následující den budete zařazeni do evidence. To platí samozřejmě v případě, že splníte určité podmínky.

 1. Podáte žádost o zprostředkování zaměstnání
 2. Podáte žádost o podporu v nezaměstnanosti
 3. Předložíte poslední vyměřovací základ
 4. Potvrdíte účast na důchodovém pojištění

Právě účast na důchodovém pojištění je hodně podstatná. Abyste ale vůbec docílili finanční podpory od státu platí, že v posledních dvou letech jste alespoň dvanáct měsíců hradili zálohy na důchodové pojištění. Do oněch dvanácti měsíců se pochopitelně započítávají i mimopracovní činnosti, kam spadá například pobírání invalidního důchodu, dobrovolnická služba, péče o dítě do čtyř let věku a podobně.

Náš tip: Dostupné půjčky pro podnikatele a živnostníky

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti není samozřejmě nekonečným procesem. Když už splníte všechny podmínky pro její získání, počítejte s podporou v omezené době. Pokud je váš věk do 50 let, bude to 5 měsíců. Jestliže je vám mezi 50 a 55 lety, bude to na 8 měsíců. Jestliže jste starší jak 55 let, pak je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu 11 měsíců. Důležitou informací se pro vás stane také to, jak vysoká tato podpora bude. Asi správně tušíte, že její výše se odvíjí od výdělku OSVČ, respektive z výše odvedených záloh na důchodové pojištění. Stěžejní je v tomto směru vyměřovací základ. A kolik procent z něj to je?

 • První dva měsíce 65 %
 • Další dva měsíce 50 %
 • Následující měsíce 45 %

Informace, které byste měli ještě vědět

Řada osob samostatně výdělečně činných může mít v souvislosti s podporou v nezaměstnanosti různé otázky týkající se tohoto tématu. A právě v následujících řádcích vám přinášíme odpovědi na nejčastější z nich. Jedním z hodně omílaných témat jsou například odpuštěné zálohy na pojištění, a to v období od března do srpna loňského roku. V tomto případě můžete být klidní, protože i když došlo k odpuštění záloh, jsou vnímány, jako uhrazené. Pouze v případě, že jste měli zálohy vyšší, berou se v potaz ty minimální. Napadnout vás správně může také modelová situace, kdy nejste schopni doložit výši vyměřovacího základu. Z jakých čísel se tedy bude vycházet při stanovení výše podpory? Je to z násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

 • První dva měsíce 0,15 násobek
 • Další dva měsíce 0,12 násobek
 • Následující měsíce 0,11 násobek

Vhod vám jistě přijde také informace o tom, že řadu výše popisovaných úkonů nemusíte realizovat osobně, což je pro některé s přihlédnutím k současné době potěšující zjištění. Podání lze poslat poštou, ale i elektroniky přes datovou schránku, pokud ji máte zřízenou. Alternativou může být elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.

 • Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ. Jaké jsou podmínky a možnosti pro její získání v roce 2021?
 • Autor článku:
 • Publikováno: 22. 3. 2021
 • Kategorie: Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout