Pojistná smlouva

Publikováno 5. 7. 2019 v kategorii Slovník

Pojistná smlouva je dokumentem uzavíraným mezi pojistitelem, tedy pojišťovací společnostní a pojistníkem v podobě klienta, ať už je to fyzická nebo právnická osoba. Pojistná smlouva nabývá svou platnost po stvrzení listin podpisy oběma smluvními stranami. V tomto dokumentu jsou uvedeny jednotlivé podmínky pojistné smlouvy – výše pojistného, rizika, pojistné limity, velikost spoluúčasti, obnos pojištění, výluky a mnohé další.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout