Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Poradna: Co lze považovat za pravidelný příjem při posuzování úvěruschopnosti žadatele o půjčku?

Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky

Pravidelný finanční příjem bývá základní podmínkou pro posuzení takzvané „úvěruschopnosti“ žadatele. Jinými slovy, jak dokáže dotyčná osoba dostát v plné výši a v určeném termínu svým splatným závazkům. Je na snadě, že čím vyšší pravidelný finanční příjem žadatel má, tím vyšší je šance na získání úvěru a na případné lepší podmínky. Co vše lze ale považovat za finanční příjem?

Půjčka bez příjmu? Existuje vůbec?

Půjček bez doložení příjmu bylo ještě donedávna na nebankovním trhu mnoho, s tím jak se mění legislativa jich ale skokově ubývá. Nově totiž platí, že potvrzení o výši příjmu by měl vyžadovat každý poskytovatel úvěrů. Je totiž jeho povinností dostatečně prověřit, zda bude klient schopný půjčku splácet – tedy zda-li má dostatečný finanční příjem.

Zdrojů pravidelného příjmu je mnoho

Pro poskytovatele úvěrů jsou při vyhodnocení žádosti podstatné zejména dvě věci, zda-li má žadatel pravidelný (opakovaný) příjem a pochopitelně v jaké výši. To, odkud tento příjem pochází pak už bývá druhotné, ale rovněž hraje svou roli. Běžnou mýlkou bývá, že příjmem je obvykle myšlen pouze příjem ze závislé činnosti (tedy zaměstnání). Není tomu tak, ačkoliv tento druh finančního příjmu bývá hodnocen jako nejspolehlivější (společně se starobním důchodem), příjmů je mnohem více…

Příjem ze zaměstnání

Obvykle formou měsíční výplaty od zaměstnavatele, plynoucí z:

Smlouva na dobu neurčitou
Z hlediska poskytovatele půjčky je tento typ žadatele obecně nejméně rizikový. Je zde předpoklad, že mu chodí pravidelná výplata, má zaměstnání již delší dobu a bude tedy nejlépe splácet. To se může projevit v nabízené úrokové sazbě.
Smlouva na dobu určitou
Rizikovější klient, má zajištěn finanční příjem, ale pouze na dobu platnosti dané smlouvy. Úvěrová společnost bude pochopitelně opatrnější a nabídne žadateli spíše malou půjčkou do výplaty, obvykle v rozsahu několika tisíc.
DPP a DPČ
Zájemce o půjčku, který má svůj příjem na základě dohody o provedení práce, respektive dohody o pracovní činnosti mívá stanovený měsíční objem prací a odpovídající příjem. Výsledek je na individuálním posouzení poskytovatelem, obecně ale platí, že takový klient je méně rizikový, než zájemce se smlouvu na dobu určitou.

Příjem z podnikání

Půjček pro podnikatele a OSVČ je na trhu stále dost. Příjem z podnikání je samozřejmě akceptovatelný, ovšem podnikatel příp. živnostník musí fungovat na trhu minimálně jeden rok, respektive mít podané alespoň jedno daňové přiznání, jedině tak (spolu s výpisy z účtu) je možné ověřit jeho příjmy. Souhrnný přehled o příjmech se vejde na jeden papír a spolu s razítkem ho vystaví příslušný finanční úřad na počkání.

Důchodový příjem

Starobní a předčasný důchod
Žadatel, který pobírá pravidelný starobní důchod od státu je pro úvěrové firmy velmi málo rizikový. Ovšem s ohledem na průměrnou výši důchodu (např. v září 2016 to bylo 11 441 Kč) zpravidla „nedosáhne“ na vyšší částky.
Invalidní důchod
Pravidelný příjem, nicméně z pohledu poskytovatele úvěru výrazně rizikovější. Přiznání invalidního důchodu podléhá pravidelným kontrolám a tudíž se může výše tohoto příjmu neočekávaně změnit. Jinak platí to co v předchozím bodě.
Vdovecký, vdovský a sirotčí důchod
Časově omezené příjmy, tedy rizikové. Žadatel obvykle dosáhne jen na malou půjčku.

Sociální dávky

Finanční podpora od státu, která je podmíněna specifickou životní situací. Z hlediska úvěrové firmy se samozřejmě jedná o pravidelný příjem a zájemce má šanci na získání finanční půjčky. Platí však, že tento příjem má časové omezení a podléhá přezkoumání. Úvěrová společnost tak za příjem považuje dávky, na které se vztahuje alespoň částečné exekuční právo. Jinými slovy, na ty sociální dávky, které lze zabavit (a nespadají tedy do nezabavitelného životního minima). Sem patří peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě či podpora v nezaměstnanosti.

Renta

Neměli bychom zapomenout ani na rentu, tedy příjem který není z bezprostředního plnění. Může pocházet z vlastního kapitálu, cenných papírů či pojištění. Spadá se také příjem z pronájmu nemovitostí. Rentiér (člověk pobírající rentu) bývá obvykle málo rizikový a má šanci získat půjčku za dobrých podmínek.

Jak se prokazuje finanční příjem?

Možností je celá řada a záleží na daném poskytovateli úvěru.

  • výplatní pásky ze zaměstnání
  • daňové přiznání za předchozí období
  • potvrzení o přiznání sociálních dávek
  • pravidelné výpisy z bankovního účtu
  • smlouvy z pronájmu nemovitosti apod.

  • Poradna: Co lze považovat za pravidelný příjem při posuzování úvěruschopnosti žadatele o půjčku?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 22. 5. 2019
  • Kategorie: Půjčky
  • Štítky:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout