Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Pracujete na živnostenský list? Pozor na sankce v rámci zdravotního pojištění

Publikováno 12. 11. 2019 v kategorii Pojištění, Vzdělávání

Zdravotní pojištění je povinná daň stanovená zákonem a pravidelným odvodům se nikdo z nás nemá šanci vyhnout. Způsob, jakým k nim dochází, se ovšem liší podle hlavního způsobu obživy. Za zaměstnance odvádí měsíční platby zaměstnavatel, v případě státních pojištěnců se o to stará stát. Jak je to ale s drobnými či většími živnostníky? Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se o odvody zdravotním pojištění musejí postarat sami a to vždy maximálně do 8. dne měsíce následujícího (tedy alespoň podle aktuálních pravidel, které se často mění). Co se stane, když na platbu zapomenete a nebo omylem pošlete nižší částku? Čekají vás nepříjemné penále.

Pozor na sankce za pozdní platbu pojistného

Pokud do osmého dne následujícího měsíce neuhradíte zdravotní pojišťovně povinnou platbu, začnou vám automaticky růst penále z dlužné částky. Pokud pojišťovně uhradíte částku nižší, než je vaší povinností, postupuje se naprosto stejně jako v případě předešlém, čili vám úroky naskakují pouze z peněz, které opravdu dlužíte. Sankce jsou stanoveny na 0,05 % z dlužné částky denně, zůstávají neměnné a bez závislosti na výši měsíčních příjmů či obratů plátce.

Pravidla zkrátka platí pro všechna stejná. Plátce se ale může proti sankcím ohradit tím, že podá žádost o snížení tvrdosti zákona. Zdravotní pojišťovny pak dokument projednají a skutečně může dojít ke snížení či absolutnímu prominutí finančního trestu. Je však nutné podotknout, že nárok žadatele není nijak zakotven v legislativě, takže s největší pravděpodobností spláčete nad výdělkem. Nicméně se vyplatí to alespoň zkusit. V takovém případě je důležité podat žádost v zákonem stanoveném termínu a počítat s tím, že rozhodovat bude hlavně vaše bezúhonná platební historie. Pokud plátce dluží více než 20 000 Kč a požádá o snížení tvrdosti zákona, rozhodující slovo má Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

Čtěte také: Jak probíhá exekuce, co může exekutor zabavit a jak se bránit exekuci?

Exekučně je vymáháno nejen pojistné, ale i penále

Lidé by většinou rádi pojišťovně zaplatili dlužnou částku najednou, jenže jim to jejich finanční situace jednoduše nedovoluje. Proto se s ní dohodnou na splátkách a myslí si, že v tom okamžiku mají vyhráno. Penále však naskakují i během plnění splátkového kalendáře, takže si dobře pohlídejte, jestli máte při poslední splátce všechny závazky zaplacené. Pojišťovny mají všeobecně velmi dobrý přehled o všech pohledávkách a můžete si být jisti, že si své peníze nenechají jen tak protéct mezi prsty. S ustavičnými neplatiči proto nemají sebemenší slitování a nebojí se sáhnout k takovým opatřením, jakým je povolání exekutora. Exekučně je vymáháno nejen pojistné, ale i penále.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout