Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Přišly změny v exekucích. Novela výrazně uleví zadluženým lidem

Publikováno 20. 7. 2021 v kategorii Novinky

Exekuce je vždy nepříjemným procesem, který může vyústit až zabavením soukromého majetku. Lidé se do takových situací dostávají velice snadno a rychle. Stačí určitý čas neplnit finanční závazky a problém je na světě. Mnohdy může vzniknout z naprosté banality a drobné částky. Ve výsledku vyústí ve velký problém, ztrátu majetku a střechy nad hlavou. Tak přesně tyto scénáře zmírňuje sněmovnou posvěcená novela soudního a exekučního řádu přicházející se spoustou důležitých věcí.

Šestiletá lhůta spojená s exekucemi

Jednou z největších změn novely je bezpochyby konec marných exekucí. Do nekonečna se kupící exekuční procesy, které v životě dlužníka natropí tu největší zkázu. Prostřednictvím novely vzniká šestiletá lhůta. Ta slouží pro vymáhání dluhů. Pokud půjde o neúspěšnou exekuci bude následně ukončena. S touto novinkou se samozřejmě pojí několik zásadních informací.

 • Lhůta může být prodloužena až dvakrát
 • Pokaždé o tři roky při složení zálohy za vymáhání
 • Šestiletá lhůta začne platit zpětně, tedy na exekuce vedené od roku 2017

Novelou soudního a exekučního řádu je pomýšleno také na exekuce, které vznikly z minimálních dluhů do částky 1 500 Kč. Pokud jsou vymáhány déle jak tři roky, budou ukončovány.

Další novinky novely soudního a exekučního řádu

Novela přináší například povinnost vést záznam z exekučního řízení z ústní komunikace. Doposud byl při mobiliární exekuci pořizován pouze videozáznam. Samotné mobilární exekuci se u Vás doma budete moci vyhnout za předpokladu, že budete nad rámec dosavadních srážek platit určitou sumu. Ta se odvíjí od velikosti příjmu dlužníka a může se pohybovat mezi 1 500 Kč až 6 000 Kč. Díky tomu dojde k zastavení mobiliární exekuce.

 • Dluhů se lze zbavit podstatně dříve
 • Ke zvyšování dluhů bude docházet pomalejším tempem

S novelou soudního a exekučního řádu přichází na přetřes nová výše penále u pojistného, respektive zdravotního a sociálního pojištění. Pokud se dluhy týkají této oblasti, budou sníženy na úroveň z prodlení dle občanského zákoníku. I to přináší menší výdaje a snižující se zadluženost. Chybět po novu nebudou ani elektronické dokumenty pro dlužníky. Nyní budete mít nárok na to, získat o řešení své exekuce všechny dokumenty v elektronické podobě. To ocení především ti, kdo pobývají daleko od místa, kde probíhá jejich exekuce. Elektronické dokumenty budou uloženy buď na datovém nosiči nebo přístupné prostřednictvím cloudu.

Využijte milostivého léta

Když už stát přišel s variantou rychlejšího oddlužení občanů se závazky u nejrůznějších subjektů, rozhodl se jít sám příkladem. Od účinnosti zákona platí lhůta půl roku, kdy se můžete poměrně snadno, rychle, a hlavně levně vyvázat z dluhů vůči státu. Platí to pro všechny veřejné instituce typu zdravotní pojišťovny, státní a krajské orgány, společnosti se státní účastí a obecní instituce. Stačí splnit dvě základní podmínky.

 • Uhrazení jistiny v plné výši
 • Zaplacení jednorázového poplatku týkajícího se nákladů řízení. Výše poplatku je 750 Kč bez DPH

Definitivní schválení novely soudního a exekučního řádu poslanci je po dlouhých letech velkou pomocí dlužníkům. I když se spekulovalo o schválení dalších novinek, výše uvedený seznam lze považovat za přínosný a zásadní v oblasti vymáhání exekucí.

 • Přišly změny v exekucích. Novela výrazně uleví zadluženým lidem
 • Autor článku:
 • Publikováno: 20. 7. 2021
 • Kategorie: Novinky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout