Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Příspěvky na bydlení se zvýší. Stát reaguje na zdražování energií

Publikováno 3. 1. 2022 v kategorii Elektřina, Novinky

Stát předkládá vybrané skupině občanů řadu sociálních dávek, mezi které mimochodem patří také příspěvek na bydlení. Na ten mají nárok rodiny, jejichž náklady na bydlení převyšují hranici třiceti procent čistého příjmu. V Praze je tato hranice posunuta na hodnotu třicet pět procent. Tento příspěvek je každoročně podrobován určité valorizaci, aby odpovídal skutečným nákladům v dané době. Pro rok 2022 je příspěvek na bydlení obohacen ještě o mimořádný příplatek.

Valorizace příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávkou, která se pravidelně upravuje. K úpravám dochází prostřednictvím vládního nařízení. V tomto směru lze hovořit o normativních nákladech na bydlení. Jedná se o náklady závislé na několika faktorech.

  • Počet osob žijících v konkrétní domácnosti
  • Velikost obce, kde rodina žije
  • Vývoj indexu spotřebitelských cen

Z obecného hlediska lze tedy tvrdit, že příspěvek na bydlení každoročně ovlivňují ceny vodného, stočného, elektřiny a ostatních služeb. Do výše příspěvku se promítají i zvyšující se ceny nájemného. V rámci valorizace příspěvku na bydlení je zapotřebí zmínit jednu důležitou věc. Jeho výše je posuzována a stanovována zpětně, respektive se zvažují průměrné měsíční náklady zaplacené za předchozí čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že není možné zohledňovat budoucí náklady, které budou s největší pravděpodobností spojeny s vyššími náklady na energie, přistoupila vláda k dalšímu kroku. A tím je mimořádný příplatek.

Mimořádný příplatek na bydlení

Vládní vyhláška, skrze níž dochází k valorizaci příspěvku na bydlení není schopna reagovat na vývoj cen do budoucna. Proto se vláda rozhodla pro vznik novely zákona o státní sociální podpoře. Právě díky ní budou navyšovány normativní náklady spojené s příspěvkem na bydlení. Ty jsou odlišné pro nájemní byty a pro vlastní či družstevní bydlení.

Pravidelná valorizace a mimořádný příplatek v praxi

Jak už jsme uvedli o několik řádků výše, valorizace příspěvku na bydlení se liší podle počtu osob žijících v rodině a dle lokality. K jinému navýšení dojde v Praze a k odlišnému v obci s počtem obyvatel do deseti tisíc. Pro nájemní, vlastní i družstevní bydlení lze obecně stanovit rozpětí navýšení příspěvku pro rok 2022. Navýšení normativních nákladů vyčtete z řádků níže.

Nájemní byty
Rozmezí 2,2 % až 2,8 %.
Nájemní byty
Absolutní vyjádření cca 150 Kč až 444 Kč.
Vlastní a družstevní bydlení
Rozmezí 2,3 až 2,4 %.
Vlastní a družstevní bydlení
Absolutní vyjádření cca 120 Kč až 277 Kč.

Výše uvedená valorizace příspěvku na bydlení souvisí s měsíčním nárůstem. Pokud jde o zmiňovaný mimořádný příplatek, ten navyšuje příspěvek o pevnou částku. V jejím případě je důležitým kritériem počet osob žijících v domácnosti.

Družstevní bydlení
Jedna osoba 796 Kč, dvě osoby 1 130 Kč, tři osoby 1 607 Kč, čtyři osoby a více 1 974 Kč.
Vlastní a družstevní bydlení
Jedna osoba 832 Kč, dvě osoby 1 219 Kč, tři osoby 1 733 Kč, čtyři osoby a více 2 147 Kč.

Mimořádný příplatek související s energiemi zohledňuje blízkou budoucnost a vývoj cen energií v roce 2022. Uvidíme, jaká bude následně situace s energiemi a jestli na ni vláda bude reagovat stejně, jako v případě mimořádných příplatků v souvislosti s příspěvkem na bydlení.

  • Příspěvky na bydlení se zvýší. Stát reaguje na zdražování energií
  • Autor článku:
  • Publikováno: 3. 1. 2022
  • Kategorie: Elektřina, Novinky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout