Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Vše, co potřebujete vědět o pojištění zvířat. Jak vypadá a na co si dát pozor?

Publikováno 29. 10. 2019 v kategorii Pojištění

Pojištění zvířat patří na trhu k relativně novým oblastem, u nichž si můžete zajistit finanční náplast v případě pojistné události. Teprve v posledních pěti letech si pojišťovny všimly potenciálu, který jim nabízí zhruba milion psů a stejné množství koček chovaných v České republice. Od svých nesmělých začátků se pojistné nabídky stále vylepšují a zdokonalují, přesto je třeba mít na paměti některé výjimky (tzv. výluky z pojištění), na které se smlouvy nevztahují.

Pojištění zvířat obsahuje ochrannou lhůtu

Pojištění zvířat patří k jedné oblasti, ve které nás Slovensko o krůček předběhlo. Nabídka slovenských pojišťoven totiž zareagovala na poptávku rychleji a flexibilněji. Tím ale většina pozitiv končí. Při uplatňování pojistného plnění si prý řada majitelů připadala před pracovníky pojišťovny jako podvodníci, kteří se snaží jen neoprávněně vydělat. Aby se podobná situace neopakovala, zavedly pojišťovny v ČR tzv. ochrannou lhůtu. Ta běžně kryje pojištěné zvíře až od určité doby po uzavření smlouvy. V případě onemocnění je to 30 dní a v případě úrazu 3 dny. Tato malá, ale významná změna, eliminovala většinu žadatelů, kteří si pro pojištění přicházeli tzv. po úderu dvanácté, a zlepšila v očích pojišťoven postavení poctivých klientů.

Tři hlavní druhy pojištění domácích zvířat

Svého mazlíčka (psa nebo kočku s průkazem původu nebo psa bez průkazu původu) si můžete nechat pojistit proti třem různým rizikům. Lze sjednat pojištění veterinární péče, pojištění úhynu a připojištění zodpovědnosti. Ukážeme vám, v čem jsou jednotlivá pojištění výhodná.

Jaké dokumenty je potřeba doložit

Ještě před uzavřením pojištění nebo nejpozději do pěti dnů od jeho ujednání a zaplacení je potřeba pojišťovně doručit (osobně nebo poštou):

 • vyhotovení veterinárního dotazníku pojišťovny
 • kopii pasu zvířete nebo kopii očkovacího průkazu
 • kopii průkazu původu kočky
 • kopii průkazu ZTP/P vlastníka zvířete, pokud uplatňoval tuto slevu při sjednání

Pojištění veterinární péče

U tzv. škodových pojištění zvířat, mezi která pojištění veterinární péče patří, mnoho lidí hledí hlavně na výslednou cenu, ale neohlídají si limity pojistných událostí nebo jiná kritéria. Panuje přesvědčení, že pojišťovna by měla vyplatit peníze i při sebemenším úrazu, abychom vložené prostředky co nejrychleji získali zpátky. To je ale špatný princip. Z dobře sjednaného pojištění zvířat sice nedostanete pár drobných za každý škrábanec, zato se můžete spolehnout, že se uskuteční v případě, kdy ho budete nejvíce potřebovat, tzv. při úrazu nebo nutné operaci zvířete. Ta nejlepší pojištění sice mají u každé pojišťovny nastavenou citelnou spoluúčast (obvykle okolo 1 000 Kč), ale můžete si u nich zvolit různě vysoké pojistné limity. Ty mohou vypadat třeba takto:

 • 10 000 Kč pro léčbu nemocí, 20 000 Kč pro léčbu úrazů
 • 20 000 Kč pro léčbu nemocí, 40 000 Kč pro léčbu úrazů
 • 30 000 Kč pro léčbu nemocí, 60 000 Kč pro léčbu úrazů

Pojištění zvířat bývá na dobu neurčitou s pojistným obdobím dvanácti měsíců. Nezaniká ani při vyšším věku zvířete a zaplacené pojistné období lze převést i na dědice, který by pojištěného mazlíčka zdědil po zesnulém majiteli. Čerpat pojistné plnění při tomto typu pojištění zvířat můžete např. na: nezbytnou veterinární léčbu (vyšetření a aplikace léčiv), ambulantní diagnostické zákroky, náklady nutné hospitalizace, použitý zdravotní materiál apod. Je dobré zdůraznit, že jde o léčbu úrazu a nedědičných nemocí. Na péči spojenou s porodem nebo třeba kosmetickými zákroky se toto pojištění zvířat nevztahuje.

Pojištění zvířat

Součástí mohou být i další připojištění

 • pojištění nákladů při ztrátě či zaběhnutí spojených s pojištěným zvířetem na inzerci v regionálním tisku
 • náhradní ubytování zvířete, poskytované kvůli krátkodobé indispozici vlastníka zvířete (psí hotely apod.)

Jaká zvířata lze pojistit

Pojištěná zvířata musí splňovat několik kritérií, například věk, dobrý zdravotní stav nebo doložení původu a identity zvířete. Musíte splnit mimo jiné tyto povinnosti.

 • Pojistit lze pouze psa nebo kočku domácí
 • Potřebná je imunita proti nemocem vyjmenovaným ve Všeobecných pojistných podmínkách
 • Zvíře nesmí být mladší 6 měsíců a starší 8 let (v době vzniku pojištění)
 • Místem pojištění musí být Česká republika

Připojištění odpovědnosti

Základní pojištění zvířat resp. škod spojených s jejich aktivitou by mělo mít součástí každého dobrého pojištění domácnosti. V některých případech se ale může neúměrně prodražit, proto se určitě vyplatí pouvažovat pouze o samostatné variantě.

Limity připojištění odpovědnosti u zvířat

újma na zdraví vč. duševních útrap
2 000 000 Kč
škoda na věci
1 000 000 Kč
finanční újma
500 000 Kč

Jde o nejvyšší možné získatelné plnění, dostupné na trhu, individuální podmínky pojišťoven se samozřejmě mohou lišit. Zkontrolujte si v pojistných podmínkách, jestli tyto škody lze uplatnit i na členy společné domácnosti nebo blízké příbuzné. Výluky mohou zahrnovat i škody způsobené v důsledku úleku zvířete nebo podobná ustanovení. Vždy tedy třikrát čtěte, než podepíšete. Během jednoho pojistného období můžete výše uvedené limity využít až 2× a lze je uplatnit i mimo ČR na místě přechodného pobytu v rámci Evropy (třeba při dovolené). Spoluúčast nebývá.

Pojištění úhynu

Velmi oblíbený druh pojištění zvířat, u kterého lze pojistit zvířata ve věku 6 měsíců až 5 let ke dni počátku pojištění. Sjednává se jako obnosové, tzn. výše vyplacené částky je zcela na vás a podle ní je také nastavena i výše pojistné splátky. Sjednává se na předem určenou dobu a horní hranici je dosažení 8 let věku zvířete. Plnění se vztahuje na škodu vzniklou úhynem i nezbytným utracením pojištěného zvířete.

 • Vše, co potřebujete vědět o pojištění zvířat. Jak vypadá a na co si dát pozor?
 • Autor článku:
 • Publikováno: 29. 10. 2019
 • Kategorie: Pojištění


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout