Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

9 životních situací, kdy za vás stát zaplatí povinné zdravotní pojištění

Publikováno 9. 3. 2020 v kategorii Pojištění, Vzdělávání

Zdravotní pojištění je jednou z povinných daní ze mzdy, ať už se živíte jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo podnikatel. OSVČ a OBZP odvádějí zálohy každý měsíc svépomocí a předem stanovené výši, zatímco za zaměstnance je pravidelně hradí zaměstnavatel. Toto pravidlo nicméně občas neplatí. V určitých případech se z člověka může stát státní pojištěnec. Kdy taková situace nastane? To si detailně rozebereme v následujících řádcích.

Státní pojištěnci na sedm různých způsobů

  1. Prvním a víceméně klasickým státním pojištěncem se člověk stane, když překročí důchodový věku, opustí zaměstnání a vrhne se na zasloužený odpočinek. To samé však platí i pro ostatní typy důchodců (invalidní, vdovské, sirotčí).
  2. Mezi státní pojištěnce se řadí také dítě, které se věnuje povinné školní docházce, ale i nezaopatřené dítě do 26 let, jež se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se naopak studiu kvůli dlouhodobé nemoci či závažným zdravotním obtížím nemůže aktivně věnovat.
  3. Od roku 2018 mezi státní pojištěnce patří i osoby starší 26 let, které prvně studují v doktorském programu vysoké školy. Stejně jako v předešlých případech ale nesmí být zaměstnány nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost.
  4. Ani příjemci sociálních dávek v mateřství (matky nebo otcové) nemusejí řešit platby za zdravotní pojištění. Je přitom jedno, jestli ony osoby pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
  5. Zdravotní pojištění neplatí rodiče, kteří se dlouhodobě věnují péči o jedno dítě do sedmi nebo o dvě děti do patnácti let. Dítě však nesmí být v péči jiných osob nebo institucí (jesle, školy a školky, kroužky nebo zájmové skupiny) po dobu delší než čtyři hodiny.
  6. Státním pojištěncem se člověk stává i v případě, že soustavně pečuje o osobu ve II., III. anebo IV. stupni závislosti na pomoci ostatních a nebo je sám onou osobou.
  7. Příjemci dávek hmotné nouze zdravotní pojištění rovněž neplatí.
  8. Pokud se momentálně nacházíte v evidenci Úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání, stát za vás zdravotní pojištění po celou dobu hradí. Vyloučit vás může pouze v případě, že několikrát odmítnete nabízené pozice a tím pádem nemáte zájem pracovat.
  9. Mezi státní pojištěnce se řadí i osoby ve výkonu trestu, vazby nebo detence.

Výše pojistného u státních pojištěnců

Kdo všechno spadá pod státní pojištěnce, jsme si řekli v předchozím odstavci. Možná vás ale také zajímá, kolik stát za své pojištěnce uhradí. Vyměřovací základ určuje zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a každým rokem  dochází ke změnám. Kupříkladu letos je vyměřovací základ stanoven na 7 903 Kč a měsíční pojistné na 1 067 Kč (viz webové stránky VZP).


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout