Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Akcie

Publikováno 31. 5. 2019 v kategorii Slovník

Obchodovatelný cenný papír, který opravňuje majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisku se nazývá dividenda, o jejíž výši rozhoduje valná hromada akcionářů. Akcie se dělí na akcie na majitele a na akcie na jméno. Akcie na majitele se převádějí při koupi a prodeji pouhým předáním. K převodu akcií na jméno je potřeba právní akt. Dále lze akcie dělit podle rozsahu práv akcionářů, tedy na kmenové (obyčejné) a prioritní (přednostní), které zaručují vlastníkům některá zvláštní práva, např. právo na pevnou dividendu bez ohledu na výši zisku společnosti nebo přiznání většího počtu hlasů na jednu akcii. Akcie majitele neopravňuje zastupovat nebo řídit společnost ani požadovat vyplacení svého podílu (kromě likvidační kvóty) s výjimkou umořitelných prioritních akcií k určitému datu, může však akcii prodat.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout