Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Cirkulární ekonomika hýbe světem i Českou republikou, o co se jedná?

Publikováno 22. 10. 2019 v kategorii Vzdělávání

Cirkulární ekonomika je v poslední době velmi často skloňovaným tématem, které rezonuje snad všemi zeměmi na světě. Co se však pod tímto pojmem vlastně skrývá? A jak si v této problematice zatím stojí Česká republika. Určité mezery by se ještě určitě našly, o tom nemůže být pochyb.

Co je cirkulární ekonomika

V podstatě se jedná o soubor několika palčivých témat, která aktuálně hýbou planetou. V prvé řadě můžeme vzpomenout například snahu efektivně nakládat s odpadem a přeměnit jej na další využitelné zdroje. Dále do tohoto typu ekonomiky spadá také zvýšený důraz na potřebu digitalizace a zkvalitnění logistických cest. Cirkulární ekonomika jako taková si klade za cíl nahradit ekonomiku lineární, jejíž proces spočívá pouze v počátečním zdroji, z něhož se během výrobního procesu vyprodukují výrobky a odpad, s nímž se dále nijak nenakládá. A právě „nová ekonomika“ má oba dva konce spojit tak, že i z odpadu vytvoří další zdroj.

Cirkulární ekonomika dosud nemá přesnou definici, nicméně se dá pochopit pomocí těchto tří výkladů:

  • Uzavření kruhu zdrojů
  • Zpomalení toku zdrojů
  • Narovnání toku zdrojů

Uzavření kruhu zdrojů jsme vám popsali o několik řádků zpátky. Znamená to transformování odpadu do podoby zdroje pro další činnost. Zpomalení toku zdrojů má za cíl zvýšit životnost výrobků pomocí moderních technologií a zajištění kvalitnějších náhradních dílů, vylepšeních či oprav. Narovnání toku zdrojů spočívá ve změně spotřebitelského chování a zvýšení produktivity využívání zdrojů.

Praktické příklady využití cirkulární ekonomiky

Do oblasti cirkulární ekonomiky spadá například zálohování plastových lahví, což je běžnou praxí například v sousedním Německu. Dále se pak jedná o recyklaci odpadu a nové využívání odpadních látek (kupříkladu odpadního tepla), internetová a cloudová úložiště střídající fyzickou dokumentaci či 3D tiskárny pracující se zbytkovým materiálem.

Cirkulární ekonomika v Evropě a u nás

Evropská Unie se netají tím, že cirkulární ekonomika pro ni představuje jednu z hlavních priorit pro následující roky. Její představitelé jsou si moc dobře vědomi, že jako společnost opakovaně využíváme jen velmi malé procento přírodních zdrojů a že recyklace je klíčem k lepší budoucnosti. Nutno ovšem podotknout, že žádné konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení jsme dosud nezaznamenali.

Cirkulární ekonomika v Česku

Nejinak tomu není ani na půdě České republiky, kde je odpad stále ve velkém množství odvážen na skládky namísto toho, aby posloužil dalšímu koloběhu výroby. Co se týče recyklace, jsme jako společnost veřejně poměrně chváleni. Jenže oněch 8 % surovin, které se vracejí zpět do oběhu, je zatím rozhodně daleko za původním očekáváním. Spotřeba materiálu u nás stejně jako všude jinde konstantně roste s tím, jak se zvyšuje životní úroveň. Právě cirkulární ekonomika se má tomuto nešvaru postavit. Uspěje?


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout