Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

eNeschopenka je tu, jaké změny od roku 2020 přináší zaměstnancům a zaměstnavatelům?

Publikováno 8. 1. 2020 v kategorii Novinky, Vzdělávání

Od počátku roku 2020 byl konečně spuštěn dlouho očekávaný systém takzvaných elektronických neschopenek. Jedná se o moderní opatření, které zavádí elektronický přenos informací mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a lékaři při vyřizování dočasné pracovní neschopnosti. Co vše přinese?

Elektronickou neschopenku vystavuje ošetřující lékař

Pro lékaře zaváděné změny znamenají to, že od ledna budou neschopenku vyřizovat v rámci elektronického systému eNeschopenek. Budou k tomu potřebovat pouze rodné číslo nemocného. Po zadaní čísla do systému, bude lékař moci nahlížet do osobních dat registru České správy sociálního zabezpečení a uvidí také současné zaměstnavatele pacienta. Do online systému bude muset zadat diagnózu pacienta a datum vzniku pracovní neschopnosti. Popřípadě může vstup do systému doplnit dalšími údaji, které se váží ke konkrétnímu případu (například čím byla neschopnost zapříčiněna, vliv alkoholu na úraz a podobně). Dále bude následovat pouze odeslání neschopenky na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé, pokud si zažádají o tuto možnost, posléze dostanou oznámení o pracovní neschopnosti svého zaměstnance, prostřednictvím ePortálu.

Konec doby papírové? Bohužel, ne tak úplně…

K úplné eliminaci papírových dokladů, ale od 1. ledna 2020 nedochází. Dojde však k výrazné redukci. Namísto současných pětidílných formulářů, bude zaměstnanec dostávat nový třídílný formulář. První dílem bude hlášení lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, druhým dílem pak průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a třetí díl formuláře bude hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Papírová neschopenka pro případ technických potíží

Vytištěné papírové verze pak budou sloužit pro případy technických potíží či celkového výpadku elektronického systému. Pokud se jedná o první a třetí díl, ty budou pomocí systému rozeslány na příslušná místa – OSSZ a jako notifikace zaměstnavateli. Druhý díl, tedy průkaz, dostanete po návštěvě lékaře, přímo fyzicky vytištěný. Dokument souží primárně vám a není s ním spojená žádná povinnost jej někam doručovat. Bude obsahovat číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, identifikační data o pacientovi a zaměstnavateli, adresu pobytu zaměstnance, data vzniku a ukončení pracovní neschopnosti, popř. povolené vycházky a další údaje o okolnostech případu. Zaměstnanec musí mít průkaz k dispozici také při kontrole okresní správy sociálního zabezpečení.

Jak se zaměstnavatel dozví o vaší pracovní neschopnosti?

Zaměstnanci odpadne povinnost doručit zaměstnavateli písemný odkad o pracovní neschopnosti. Přesto je povinnost zaměstnance, svého zaměstnavatele nějak informovat. Může tak učinit například telefonem nebo prostřednictvím e-mailu. Zaměstnavatel může také zaměstnance vyzvat předložit průkaz. Může být předložen například zasláním fotokopie. Zaměstnavatel bude mít možnost náhledu do systému prostřednictvím zmíněného ePortálu, kde najde všechny relevantní informace o vaší pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel si může také zvolit, aby mu přicházela oznámení do datové schránky.

Jak se zaměstnavatel dozví o ukončení neschopnosti?

Pokud se jedná o neschopnost kratší než 14 dní, váš ošetřující lékař pošle oznámení o ukončení neschopnosti elektronicky na ČSSZ, což se také automaticky zobrazí v ePortálu. Pokud zaměstnavatel nemá aktivované notifikace z ePortálu, doručí se oznámení také jemu. Ukončení je třeba také zapsat do vašeho průkazu. Při neschopnosti delší než dva týdny, je nutné, aby lékař oznámil delší neschopnost příslušné OSSZ (od 15. dne již nedostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele, ale dostáváte „nemocenskou“ právě od okresní správy sociálního zabezpečení). Oznámení se opět propíše do ePortálu, aby o ní všechny příslušné subjekty věděly. Po ukončení se v systému objeví hlášení, které je opět elektronicky systémem rozesláno zaměstnavateli a ČSSZ.

Marodící živnostníci, stejně jako zaměstnanci

Změny, které zavádí eNeschopenka, budou samozřejmě platit také pro OSVČ, kteří se dobrovolně účastní nemocenského pojištění. Podmínky pro OSVČ jsou v podstatě stejné. U lékaře se postupuje stejně, pacient dostane průkaz, který je třeba uschovat pro případ kontroly. Systém automaticky ohlašuje neschopnost do ePortálu. Živnostník pak z logiky věci nedostává náhradu mzdy, od 15. dne neschopnosti je mu vyplácena nemocenská od OSSZ.

Jak bude probíhat výplata peněz?

V prvních dvou týdnech je vám vyplácena náhrada mzdy, a to zaměstnavatelem. Tyto prostředky jsou vypláceny stejně jako mzda u příslušného zaměstnavatele. Pokud se jedná o výplatu nemocenské od OSSZ, probíhá opět za podmínek, za kterých je vám vyplácena mzda, popř. plat nebo odměna. Zaměstnavatel informuje OSSZ, zda je vám mzda vyplácena na bankovní účet, či na adresu. Zaměstnanec má také možnost u OSSZ požádat o vyplacení financí hotově. Existuje pro to příslušný formulář (Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti). Zažádat lze jak poštou, tak datovou schránkou, máte-li. Stejně tak můžete například zažádat o zaslání nemocenské do zahraničí, nebo na zahraniční účet. Vězte ale, že náklady spojené se zasláním, platíte vy.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout