Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Jaké změny kolem půjček probíhají od 1.12.2016? Co znamenají pro zájemce o úvěr?

Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky

1. prosince 2016 došlo k zavedení legislativních změn týkajících se poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Co konkrétně úpravy znamenají pro každého zájemce o půjčku? Změn je dost, mají v první řadě za úkoly vymýtit lichváře a neférové poskytovatele a více chrání samotného žadatele o úvěr. Dá se říct, že půjčky jsou od začátku prosince bezpečnější, ale zároveň obecně méně dostupné (a možná i dražší). Zákon totiž přesouvá část zodpovědnosti žadatele na bedra poskytovatelů.

Běžný spotřebitel je lépe chráněn

Zásadní změnou pro běžného klienta úvěrových společností je vyšší ochrana jeho osoby. Zákon totiž zamezuje celé řadě neetických postupů, které některé nebankovní společnosti používaly. Dohled nad poskytovateli dříve zajišťovala Česká obchodní inspekce, nově ale spadá pod pravomoc České národní banky a ta dostává nástroje jak je vynutit. Regulace se nyní nově týkají i půjček do 5000 Kč, které dříve pod žádný dohled nespadaly.

Zastropování sankcí při nesplácení úvěru

Poskytovatelé půjček si již nemohou účtovat za prodlení se splácením libovolné pokuty tak, jak tomu v některých případech bývalo. I z malé půjčky před výplatou se tak snadno mohl stát dluh, který mnohonásobně překračoval původně půjčenou částku. Nový zákon jasně definuje jak mají poskytovatelé postupovat a kolik si mohou za prodlení účtovat…

  • Pokuta maximálně 0,1 procenta z částky v prodlení / den
  • Pokuta nesmí přesáhnout 50 % výše půjčky
  • Pokuta nesmí přesáhnout 200 000 Kč

Změny u půjček ručených nemovitostí

Pokud má klient půjčku, která je ručená nemovitostí (např. Acema) nepřijde o ní v případě nesplácení automaticky. Zákon mu nově umožňuje využít půlroční lhutů na doplacení úvěru, teprve poté může nebankovní společnost nebo banka přistoupit k zástavě a prodeji zastavené nemovitosti. Je to hodně, nebo málo? Půjčky ručené nemovitostí jsou obvykle na vysoké částky v řádech statisíců…

Konec rozhodčí doložky ve smlouvách

Ještě nedávno poměrně běžná praxe mnoha nebankovních poskytovatelů, kteří do smluv zahrnovaly tzv. rozhodčí doložku. Ta pro klienta znamenala, že případný spor rozhodoval rozhodce najatý poskytovatelem. Je poměrně na snadě, že ten obvykle ve zrychleném řízení rozhodoval spíše v zájmu toho, kdo jej platil – tedy poskytovatele. Od prosince se již veškeré spory řeší výhradně soudní cestou, rozhodčí doložka končí. Pro poskytovatele úvěrů to může znamenat menší, nebo složitější vymahatelnost závazků – je tedy možné, že vyšší náklady promítnou do úrokové sazby svého produktu.

Důkladnější prověřování žadatelů o půjčku

Vyšší byrokratickou zátěž pro poskytovatele znamená nutnost důkladně prověřovat bonitu klienta. Dá se říct, že to fakticky znamená konec půjček bez doložení příjmu, bez papírování atd. Poskytovatel musí důkladně porovnat příjmy a výdaje žadatele, prověřit důsledně jeho úvěrovou historii. Pokud by tak totiž neučinil, mohl by se klient dovolávat neplatnosti smlouvy (až do 3 let od jejího uzavření) a neplatil by úroky. Poskytovatel tak zkrátka může půjčit peníze pouze klientům, kteří prokazatelně mají na splácení. Zároveň za to do jisté míry musí sám ručit.

„Zafixování“ maximální výše RPSN neprošlo

RPSN jakožto nejdůležitější ukazatel celkových nákladů spojených s půjčkou byl rovněž předmětem diskuse po celou dobu kdy se nový zákon č. 257/2016 Sb. připravoval. Byla zde i snaha „zafixovat“ jeho maximální výši (podobně jako na Slovensku). Tento důležitý bod ale schválením neprošel, poskytovatelé tedy v tomto mají nadále volnou ruku.

Menší riziko, ale také dostupnost?

Nový zákon pečlivěji chrání žadatele, zároveň ale také může mít za následek prodražení některých typů půjček a celkově nižší dostupnost a delší schvalovací proces. I nadále však platí, že zájemce o úvěr by se měl řídit svým zdravým úsudkem, zjistit si maximum informací, a případně používat nezávislé srovnávače půjček.

  • Jaké změny kolem půjček probíhají od 1.12.2016? Co znamenají pro zájemce o úvěr?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 23. 5. 2019
  • Kategorie: Půjčky
  • Štítky:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout