Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2019 a komu se to i přesto možná vyplatí?

Publikováno 13. 3. 2020 v kategorii Vzdělávání

Daňové přiznání se týká všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob majících příjem z pronájmu a kapitálového majetku, osob vykonávajících dvě nebo více zaměstnání současně, zaměstnanců jejichž příjmy podléhají tzv. solidární dani a osob, které mají příjem z autorských honorářů převyšujících 10 000 Kč měsíčně. Daňové přiznání se týká i osob, které mají finanční příjem ze zahraničí.

Kdo daňové přiznání podat nemusí?

Daňové přiznání nemusí podat osoby, které mají příležitostné příjmy do částky 30 000 Kč ročně. Nad tuto částku je podání daňového přiznání nutné. Příležitostným příjmem jsou v tomto případě myšleny činnosti, které nejsou pravidelné a systematické. Obykle sem spadá například:

  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • příležitostná činnost provozována bez řádného živnostenského oprávnění
  • zemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkem

Příjem ze sociálních dávek se nedaní

Pokud celý rok váš finanční příjem tvořily pouze sociální dávky, s daňovým přiznáním za rok 2019 se rovněž trápit nemusíte. Do této kategorie spadají příjmy sociálních dávek, nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti, peněžité pomoci v mateřství, rodičovský příspěvek a starobní důchody.

Kdy daňové přiznání podat nemusíte, ale přesto se to možná vyplatí?

Mohou nastat situace, kdy daňové přiznání za loňský rok podávat nemusíte, ale přesto se to může vyplatit. Díky započítávaným slevám na dani totiž lze získat zaplacené daně zpět. V určitých situací se tak může vyplatit podání daňové přiznání například:

Zaměstnanci
kteří v průběhu roku 2019 ukončili svou činnost a nějakou dobu byli vedeni na úřadu práce
Studenti
kteří byli v roce 2019 na brigádách a přitom nezažádali o roční vyúčtování
Poplatníci
kteří byli po větší část roku nemocní
Maminky
které v roce 2019 odešly na mateřskou dovolenou anebo se z ní vrátili
Každý
kdo v průběhu loňského kalendářního roku z nějakého důvodu nepracoval po celou dobu 12 měsíců, avšak měl zdaněné příjmy a nepožádal o roční vyúčtování

  • Kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2019 a komu se to i přesto možná vyplatí?
  • Autor článku:
  • Publikováno: 13. 3. 2020
  • Kategorie: Vzdělávání


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout