Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Nezabavitelné minimum se v roce 2022 zvyšuje

Publikováno 18. 1. 2022 v kategorii Novinky

Nezabavitelné minimum je pojem úzce související s exekucemi a dluhy. Samotný název je do značné míry vypovídající. Jde o stanovenou minimální částku z příjmu, kterou vám jednoduše nemůže nikdo zabavit. Vše nad rámec této částky je následně využíváno k umoření dluhů.

Navýšení pro rok 2022

Právě nezabavitelné minimum bylo pro rok 2022 zvýšeno. A to nejenom na dlužníka, ale také na vyživované osoby. Prozradíme vám, jak to s těmito ciframi vlastně je.

Nezabavitelné minimum a jeho výpočet

V první řadě je zapotřebí říci, jak lze vůbec dospět k hodnotě nezabavitelného minima. Tyto exekuční srážky jsou z dlužníkovi mzdy stanoveny na základě dvou údajů.

 • Výše životního minima jednotlivce
 • Normativní náklady na bydlení na jednu osobu

Životní minimum je jednou ze složek nezabavitelného minima, na kterou si exekutoři jednoduše nemohou brousit zuby. Ve své podstatě jde o tři čtvrtiny životního minima. To je mimochodem stejné jako v předchozím roce 2021. Tato suma činí 3 860 Kč. Životní minimum spadá do kategorie položek, které jsou valorizovány poměrně málo.

Druhou částí nezabavitelného minima jsou normativní náklady na bydlení. Ať už žijete v jakékoliv nemovitosti nebo městě, pro výpočet se stanovuje stále stejná hodnota. Jsou to normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci s počtem obyvatel od 50 000 do 99 999. V tomto směru již došlo k drobnému navýšení oproti předchozímu roku. Částka pro rok 2022 je stanovena ve výši 6 815 Kč. Když to tedy shrneme, nezabavitelné minimum na povinného dlužníka činí přesně 8 006,25 Kč, což jsou tři čtvrtiny z výše uvedených výpočtů.

Doplnit bychom měli také výpočet nezabavitelného minima na vyživované osoby. Tato částka se stanovuje právě z nezabavitelného minima na povinného. Je to předně jedna třetina této sumy, to znamená 2 668,75 Kč. I zde tak došlo k drobnému navýšení oproti roku 2021. Shrnutí meziročního nárůstu těchto částek uvádíme níže.

 • U povinného dlužníka o 133,50 Kč
 • U vyživované osoby o 44,50 Kč

V rámci komplexnosti prezentovaných informací ještě doplníme, že pokud jde o zaokrouhlování částek, provádí se až v rámci celkové základní nezabavitelné sumy. Vždy se zaokrouhluje na celé koruny, a to směrem nahoru.

Všechny náležitosti „jdou“ za dlužníkem

Pokud má dlužník nárok na nezabavitelné minimum na vyživované osoby, musí to prokázat sám. A to primárně před svým zaměstnavatelem, který mu vyplácí mzdu. Pakliže tato nezabavitelná minima mají být zohledněna ve výplatě, je třeba vše potřebné doložit. Vyživované osoby mohou být různé.

 • Manžel nebo manželka
 • Registrovaný partner či partnerka
 • Vyživované dítě

V tomto ohledu je vhodné zmínit, že například u manželů není podmínka, aby žili ve společné domácnosti. Jestliže jsou dlužníci oba manželé, pak se započte jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť. Co se týče dokládání zaměstnavateli, je nutné předložit vyživovací povinnost. Zaměstnavatel nic takového neprovádí automaticky. U manžela nebo manželky je to oddací list, u registrovaných partnerů je to doklad o partnerství. V případě vyživovaného dítěte je nutné předložit jeho rodný list. U větších dětí pak i potvrzení o studiu.

Srážky ze mzdy se mohou lišit

Z výše uvedených řádků jasně vyplývá, že nezabavitelné minimum se u povinných osob může lišit i s přihlédnutím k vyživovacím povinnostem. Pokud má dlužník nízký příjem, nemusí docházet v podstatě k žádnému strhávání peněz z platu na uhrazení dluhu, potažmo exekuce. Když bude mít povinný příjem 18 000 Kč čistého měsíčně a bude mít vyživovací povinnost na manželku a tři děti, výsledek je naprosto zřejmý. Nezabavitelné minimum bude činit 18 681,25 Kč oproti jeho čistému příjmu 18 000 Kč. Pak mu logicky nebude nic strháváno. Musí však doložit všechny nezbytné podklady pro vyživovací povinnosti, viz informace prezentované výše.

S nízkým či nulovým příjmem se pojí také termín rozhodný pro zastavení exekuce. K takové situaci může dojít za předpokladu, že dlužník dva roky nepobírá žádnou mzdu nebo tři roky pobíral tak nízkou mzdu, že z ní nemohly být odváděny žádné srážky.

 • Nezabavitelné minimum se v roce 2022 zvyšuje
 • Autor článku:
 • Publikováno: 18. 1. 2022
 • Kategorie: Novinky


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout