Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Podle čeho si banky ověřují vaši bonitu?

Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky

V okamžiku, kdy se rozhodnete vzít si u své nebo cizí bankovní společnosti úvěr libovolné hodnoty a charakteru, vždy dochází k prověřování vaší osoby. To jsou pravidla nastavená Českou národní bankou a dnes už si žádná z takových institucí neodváží půjčit peníze člověku, který by své závazky nebyl schopen splácet. V tomto směru hraje zásadní roli bonita klienta. Pojem, jemuž se v tomto článku budeme věnovat podrobněji a vysvětlíme vás, co se za ním skrývá a do jaké míry ovlivňuje schválení půjčky.

Bonita = schopnost splácet dluhy

Název této podkapitoly je jasně vypovídající. Za slovem bonita se ukrývá míra vašich schopností dostát úvěrovým závazkům. Toto interní hodnocení bank prozrazuje, jestli budete schopni řádně hradit měsíční splátky či nikoliv.

Velikost bonity mimochodem nerozhoduje pouze o tom, zda budete schopni půjčku či hypotéku splácet. Hodně prozrazuje i to, jakou velikost úrokové sazby získáte. V tomto směru platí jednoduché pravidlo. Čím větší bonitu máte, tím nižší úrokové sazby se domůžete.

Co ovlivňuje velikost bonity?

Je naprosto zřejmé, že na velikost bonity klienta, respektive jeho solventnost má vliv řada faktorů. O mnohých z nich možná zákazníci bank nemají ani ponětí. Výpočet tohoto interního skóre závisí na mnoha elementech, a my vás nyní seznáme s těmi nejčastějšími z nich.

Pohlaví klienta
Ano, dnes banky dělají rozdíly mezi tím, zda jste muž nebo žena, protože ze statistik vyplývá, že právě muži jsou ti, kdo častěji nesplácí.
Věk klienta
S přibývajícími lety vám věk uškodí při jakékoliv žádosti o úvěr, u hypotéky to platí dvojnásob.
Velikost příjmu
Hodně rozhodující faktor ovlivňující velikost bonity. V rámci něho je pochopitelně přihlíženo k tomu, zda máte vysokoškolské vzdělání, jakou zastáváte pracovní pozici a podobně.
Rodinný stav
Zde platí obecné pravidlo, čím větší závazky máte, tím více snižujete svou celkovou bonitu.

Ostatní úvěry a registry dlužníků

Bonitu potenciálního žadatele o úvěr nebo hypotéku ovlivňují i další dva zásadní faktory, jež byste měli brát v potaz. Na celkovou bonitu klienta mají vliv například ostatní půjčky, které ještě máte. Právě všechny tyto závazky se odečítají od vašeho celkového příjmu. Mohou to být kontokorenty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry a ostatní. Jejich výše tak může negativně ovlivnit vaše hodnocení bonity. Dále byste si měli dávat pozor na to, jakou máte platební historii. Ta je obvykle zaznamenána v některém z registru dlužníků. I do těchto databází banky nahlížejí a nalezené informace komponují do bonity žadatele. Je ale pravdou, že naopak pozitivní záznam v registru může být k prospěchu věci.

Ovlivněte velikost celkové bonity

Jestliže jste po první schůzce v bance zjistili, že vaše bonita je minimální a nedosahujete na úvěr či hypotéku, nezoufejte. Existuje pochopitelně rovněž možnost, jak svou solventnost a schopnost splácet finanční závazky trochu zvýšit. A nemusí to být pouze tím, že si najdete druhou práci. Jednoduše o peníze požádejte i se spolužadatelem, který se stane takovým pomyslným ručitelem v okamžiku, kdy nebudete schopni cokoliv splácet. Spolužadatel, to může být například manžel, manželka, ale také naprosto cizí člověk. Třeba známý nebo kamarád. Určení velikosti bonity, to je taková černá skříňka v podání bankovních institucí. Výše uvedenými příklady jste měli možnost do ní alespoň částečně nahlédnout.

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout