Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Podnikatelské půjčky a půjčky pro živnostníky

Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky

Kde získat peníze pro podporu svého business plánu a podnikání? Jaké jsou možnosti úvěrů a půjček pro podnikatele a pro živnostníky? Připravili jsme pro vás aktuální srovnání a řadu doporučení bankovních úvěrů a nebankovních půjček určených pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné.

Půjčky pro začínající podnikatele

Jste nová firma na trhu? Cesta k půjčce v takovém případě může být složitá! Konkrétní podmínky se samozřejmě liší v závislosti na pravidlech té dané banky, ale obecně platí:

  • je nezbytné doložit nejméně 2 ukončená daňová období podnikání
  • sídlo firmy musí být bezpodmínečně na území České republiky
  • nesmíte mít dluhy vůči Finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně
  • firma nesmí být v konkurzu, insolvenci či procesu likvidace
  • hospodářské výsledky firmy by měly být kladné

Kontokorentní úvěr pro podnikatele

Princip kontokorentní půjčky je vcelku známý. Majitel účtu může limit „přečerpat“, jinými slovy je možné jít se zůstatkem tzv. „pod nulu“. Povolené přečerpání může být v závislosti na sjednaném produktu třeba i několik milionů korun. Kontokorentní úvěry pro podnikatele se hodí zejména pro narovnání cashflow ve firmě, tedy ke krátkodobému překlenování období mezi výdaji a očekávanými příjmy. Kontokorent má ze své podstaty poměrně krátkodobé trvání (v porovnání např. s kreditní kartou ale samozřejmě delší), obvykle kolem 12 měsíců.

Investiční úvěry pro firmy

Jak název tohoto produktu napovídá, tento typ úvěrů slouží k investicím, respektive jejich financování. Věřitel (obvykle se jedná o banku, výjimečně nebankovní společnosti), půjčují peníze na základě tzv. investičního záměru, projektové dokumentace a dalších, klientem dodaných, informací. U většina takových úvěrů je nutné doložit také studii proveditelnosti a doložit bonitu. Investiční úvěry mohou mít krátké trvání (do 12 měsíců), střednědobé (do 5 let), nebo dlouhodobý charakter (15 let). Investiční úvěry bývají zajištěny předmětem investice, případně dalšími formami zajištění (směnkou, nemovitým a movitým majetkem firmy, cennými papíry apod.).

Provozní úvěr pro podnikatele

Provozní úvěr slouží k financování běžného chodu firmy. Hodí se na nákup investičního majetku, materiálu, technického vybavení apod. Stejně jako investiční úvěry i tyto půjčky mají krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý charakter. Konkrétní podmínky se mohou výrazně lišit v závislosti na poskytovateli a mohou být individuálně přizpůsobeny žadateli.

Půjčky pro živnostníky a OSVČ

Půjčky pro živnostníky nemusí být ve své podstatě odlišné od klasických půjček. OSVČ tedy může využít jak účelové, tak neúčelové půjčky v bance, anebo sáhnout po (obecně rizikovějších) nebankovních půjčkách. Některé společnosti (např. firma Profi Credit) pro podnikatele a živnostníky nabízí speciální půjčky, které jsou dostupné třeba již od šestého měsíce podnikání). Každopádně ale platí, že každý živnostník může využít také „běžných“ půjček určených fyzickým osobám. Takové půjčky jsou mnohem dostupnější, protože půjčku začínající živnostník v bance získá jen velmi velmi obtížně – spíše však nikoliv. Pro živnostníky jinak při posuzování v bance platí obdobná pravidla, jako pro firmy – tedy min. jedno uzavřené daňové období, bezdlužnost vůči FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovně a také solidní bonita.

  • Podnikatelské půjčky a půjčky pro živnostníky
  • Autor článku:
  • Publikováno: 23. 5. 2019
  • Kategorie: Půjčky
  • Štítky:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout