Pojištění celé rodiny formou jediné smlouvy může být rizikové, víte proč?

Publikováno 15. 1. 2020 v kategorii Pojištění, Vzdělávání

Pojišťovny mezi sebou válčí o každého nového klienta a proto není neobvyklé, že potenciálním zákazníkům nabízejí na první pohled výhodné, rodinné balíčky životního pojištění. Někde je dokonce možné sjednat hromadnou pojistku i pro osoby, které spolu z hlediska příbuzenského nemají pranic společného. Vyplatí se ale vykročit touto cestou ušetřeného papírování? Ano i ne. My jsme se rozhodli sepsat všechny důvody, proč do toho raději nejít.

Nemoc jednoho z budoucích pojištěnců může být komplikací

První zásadní překážka nastává již v momentě sjednávání smlouvy o daném životním pojištění. Pokud jedna z pojišťovaných osob trpí závažnou nemocí, může se proces kvůli důkladnějšímu zkoumání jejího zdravotního stavu rapidně prodloužit. Navíc je ve hře i varianta, že se ve výsledku dočkáte negativní odpovědi. Nejedná se sice o příliš častý jev, nicméně určité procento případů bychom v minulosti určitě našli.

Se smrtí hlavního pojištěnce automaticky zaniká ochrana i ostatním

Nečekaný zánik pojistné ochrany může přijít ve chvíli, kdy hlavní pojištěnec, který smlouvu vyjednával, zemře. Tím se samozřejmě všechno mění a pojištěné už přestávají být i ostatní osoby, které byly ve smlouvě uvedeny. Příklad z praxe: Kdyby došlo k vážné dopravní nehodě a hlavní pojištěnec by při ní tragicky zahynul, ostatní přeživší mohou očekávat problémy s výplatou odškodnění. Trvání smlouvy je totiž podmínkou pro náhradu za hospitalizaci, léčení úrazu či pracovní neschopnost. Některé pojišťovny sice smlouvu okamžitě neukončí, nicméně vyžadují aktivní jednání ostatních pojištěnců ve lhůtě tří měsíců. A určitě je vám jasné, že na takové věci nebude mít v případě úmrtí blízké osoby ani pomyšlení.

Rozchody, rozvody a partnerské hádky společné smlouvě neprospívají

Ačkoli si dnes možná nedokážete představit, že byste v budoucnu měnili současného partnera nebo partnerku, faktem zůstává, že se k tomu dochází poměrně často. Rozvodové řízení není zpravidla vůbec ničím příjemným a řešení v otázkách společných smluv o životním pojištění to platí dvojnásobně. Tu totiž může vypovědět pouze hlavní pojistník. Když se tedy smlouvu rozhodne v tichosti rozvázat, ostatní se o této skutečnosti nemusejí vůbec dozvědět. Problémy se ovšem mohou dostavit i na druhé straně barikády. Vybrané rodinné smlouvy totiž neumožňují hlavnímu pojištěnci odstranit druhou osobu bez jejího výslovného souhlasu.

Stejně tak nemusí být dovoleno smlouvu úplně vypovědět bez podpisu všech zúčastněných. Jedinou možností je pak nechat smlouvu zaniknout pro neplacení, což vám ovšem učiní zápis v tzv. registru dlužníků, který může být překážkou například při vyřizování žádosti o půjčku. Co z toho plyne? Nenechte se ukolébat zdánlivě výhodnými balíčky a raději v tomto směru hrajte každý sám za sebe. Ušetříte tím sebe i své blízké zbytečných starostí, kterých může nastat opravdu mnoho.


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout