Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Pojištění odpovědnosti. 30 % rodičů musí každý rok řešit náhradu škody způsobené svým dítětem

Publikováno 18. 2. 2020 v kategorii Pojištění

Že se vás tento problém netýká, protože vaše dítě je tiché, klidné a nikdy by nic schválně nerozbilo nebo nepovalilo?Někdy ale stačí opravdu hodně málo. Především je třeba si uvědomit, že mezi svými vrstevníky může váš potomek ztratit „veškeré“ zábrany. Nevinné pošťuchování, jeden chybný krok apod. Odehraje-li se něco podobného např. ve třídě, zpravidla se to obejde bez větších škod a musíte-li přece jen něco hradit, bývá to něčí natržené tričko nebo třeba rozbité školní pomůcky. Ale co když se něco podobného odehraje např. na školním výletě v interiérech barokního zámku?

Náhrada způsobené škody a možná ale

Trávíte-li právě čas s s dítětem vy, pak je obvykle veškerá zodpovědnost jasná. Můžete se nanejvýš zajímat o to, zda byly předměty, které vaše dítě shodilo, dostatečně zajištěné, nebo zda dotčený majitel jiným způsobem nezanedbal svoje povinnosti. Můžete být úspěšní kupříkladu v případě, že bylo zboží v obchodě vyrovnáno v nestabilním obrazci v běžném nákupním prostoru (typicky pyramidy sezónního zboží ihned za vstupem do prodejny) apod.

Ovšem způsobilo-li vaše dítě škodu při školní docházce nebo během zájmového kroužku či kurzu, není už míra vaší zodpovědnosti a tudíž i nutnosti uhradit škodu tak jednoznačná. Zákon v tomto případě myslí hned na tři důležitá kritéria.

  1. Byla-li v době způsobení škody jakkoli zanedbána povinnost dohledu nad dítětem ze strany pedagogických pracovníků, nelze zodpovědnost za úhradu škody převést na rodiče. Škola se samozřejmě podobnému nařčení brání a ne vždy je situace jednoznačná. Pokud došlo k poškození školního majetku např. během chemického pokusu, během něhož si učitel odskočil, je všechno jasné. Ovšem stane-li se totéž např. během přestávky, kdy dozor sice přítomen byl, ale aktuálně řešil jiný problém, není už situace tak jednoznačná.
  2. Jestliže se prokáže, že tzv. povinná osoba svou povinnost zanedbala, musí se škola na proplacení vzniklé škody podílet. Zpravidla to vaše dítě nezbavuje zodpovědnosti zcela. Procentuální podíl zákon nestanoví, vše je nutné dohodnout přímo s vedením školy.
  3. Je třeba myslet ještě na podmínku dostatečné rozumové vyspělosti dítěte. Jestliže není tato podmínka splněna, pak jde celá úhrada škody za organizací, jež byla v době incidentu za vaši ratolest zodpovědná.

Nelze se ohánět argumentem, že rodič nebyl v inkriminované době ve škole přítomný a nemohl tak škodě zabránit, byť by to jinak jistě udělat. Je-li dítě dostatečně rozumově vyspělé, je za své jednání také zodpovědné, byť finanční důsledky této zodpovědnosti se přenášejí na rodiče resp. na rodinný rozpočet.

Zodpovědnost se někdy snaží školy hodit neprávem na rodiče

Možná i vás zaskočilo například v souvislosti s třídním výletem Prohlášení o plné zodpovědnosti rodičů. Neříká nic jiného, než to, že za škody způsobené během pobytu mimo školu zodpovídáte jen  a pouze vy. A to bez ohledu na to, jestli vaše děti vyrazí jen za humna nebo na druhou stranu zeměkoule. Jde o prohlášení, jež je zdrojem mnoha konfliktů mezi rodiči, kteří dobře znají svá práva, a školou samotnou. Také máte dojem, že s tímto prohlášením není něco v pořádku? Pak se nemýlíte. Ale nač si ničit zbytečně nervy? Klidně ho podepište.

Radíme vám to s čistým vědomím, protože zákon stojí na vaší straně. Není třeba riskovat, že škola vaše dítě na školní výlet, exkurzi v přírodě nebo lyžařský výcvik nevezme, nebo se na něj bude dívat skrz prsty. Před zákonem je totiž takové Prohlášení o plné zodpovědnosti rodičů pouhým cárem papíru. Není totiž možné zodpovědnost za jakoukoli způsobenou škodu rovnou přenést na rodiče.

Opět je třeba vyřešit bod možného zanedbání dohledu a rozumové vyspělosti dítěte. Např. v muzeích někdy stačí k rozbití skleněných vitrín opravdu málo. A pokud se prokáže, že dozor nebyl právě v místnosti přítomen nebo vzniklé situaci adekvátně nepředešel či přímo nezabránil, musí se škola o náhradu škody podělit s rodičem. Konkrétní částky jsou opět na vzájemné dohodě.

Jak předejít finančním ztrátám? Sjednejte si pojištění odpovědnosti

Pokud si pořídíte šikovnou pojistku odpovědnosti, nemusí se jednání vašeho potomka na vašem rodinném rozpočtu projevit prakticky vůbec. V zásadě kryje škodu, kterou vaše dítě způsobilo. Ovšem pozor na některé výluky. Pojištění odpovědnosti se obvykle nevztahuje na škody, které dítě způsobilo doma nebo jiným členům vaší rodiny. A velmi často je z tohoto okruhu vyloučena i škola nebo mimoškolní aktivity (sem patří např. i letní tábory), právě kvůli přítomnost tzv. povinné osoby. Tuto situaci je zpravidla možné řešit připojištěním. Stejně jako další rizika způsobená tím, že se vaše dítě věnuje např. nějakému sportu.

Dobrou zprávou je, že vůbec nemusí jít o samostatný produkt. Leckdy lze pojištění odpovědnosti za dítě připojit např. k vaší pojistce domácnosti nebo životnímu pojištění. Všeobecně platí, že tyto tzv. doplňkové produkty bývají levnější a vy se mnohdy vejdete do částky několika stokorun za rok. Dobře si však prostudujte, co všechno by mělo sjednané pojištění krýt a nebojte se porovnat nabídky různých pojišťoven. Důležité jsou i finanční limity. Mnohdy mohou dosáhnout milionové výše, což je v pořádku. S desítkami tisíc se naopak raději nespokojte. Nikdy totiž nevíte, co se může stát.

Co když se dítěti stane úraze ve škole?

Pokud se věnujeme nebezpečným situacím ve školách, nelze samozřejmě pominout ani nejrůznější zranění. Každý rok se tento problém týká tisíců dětí – a nepřekvapí, že se třetina z nich zraní při tělesné výchově. Nejčastější jsou úrazy hlavy a pak samozřejmě nejrůznější postižení končetin. Škola musí mít za zákona pro tyto případy pojištění odpovědnosti. Ne vždy má však tento sjednaný produkt dostatečný limit. Zatímco pracovní úrazy jsou pojištěné ze zákona a pojišťovna nemůže např. z důvodu častého plnění smlouvu vypovědět, u úrazů dětí je to zcela jinak. Toto pojištění si školy sjednávají u soukromých subjektů a to velmi často s opravdu nízkými limity. Zlomená noha? Víc než 10 000 Kč nedostanete, protože náš sjednaný limit plnění je zkrátka takový.

To však neznamená, že se musíte s nízkou částkou spokojit. Máte-li v ruce znalecký posudek, je škola povinna uhradit i zbytek vyčíslené částky. Jen to zpravidla bývá na delší lokte a nevyhnete se soudnímu sporu. Bohužel i s tím je třeba počítat.

Kdo pojištění odpovědnosti nabízí?

Tento produkt má v nabídce většina českých pojištoven, stačí tak navštívit jednotlivé pojišťovny a prohlídnout si parametry a podmínky jednotlivých pojistných produktů. Za všechny jmenujme Direct pojišťovnu, ČSOB pojišťovnu, Allianz, AXA či Kooperativa.

  • Pojištění odpovědnosti. 30 % rodičů musí každý rok řešit náhradu škody způsobené svým dítětem
  • Autor článku:
  • Publikováno: 18. 2. 2020
  • Kategorie: Pojištění


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout